Podsbírka Hradecensia

 HRADECENSIA

Podsbírka Hradecensia dokumentuje především architektonický vývoj města Hradce Králové a dále jeho dějiny a regionu v oblastech, které nejsou pokryty speciálními fondy. Zahrnuje především fotografie, archivní materiál, architektonické prvky a plány.

Vývoj podsbírky

Samostatný fond Hradecensia byl zřízen teprve na počátku 80. let 20. století. Zařazeny do něho ovšem v mnoha případech byly předměty, které se v muzeu nacházely již dlouhou dobu. Jeho základem se tak staly pozitivy z bývalého muzejního fotoarchivu, převážně s vyobrazením královéhradecké architektury, a stará sbírka lapidária. Fond byl dále průběžně doplňován o regionální pohlednice nebo kamenné stavební prvky. V druhém případě jde o přírůstky, které byly v podstatné míře získány po roce 2000 v souvislosti s realizovanými archeologickými výzkumy. V roce 2017 se stávající sbírkový fond přeměnil na samostatnou podsbírku.

Chronologické vymezení

V rámci podsbírky jsou uloženy předměty z poměrně širokého období, od 13. století do současnosti. Ve sbírkové řadě kamenných stavebních prvků pochází největší soubor ze středověku (13. až 15. století), ale nacházejí se tu i předměty z mladších dob, a to do období první poloviny 20. století. V ostatních sbírkových řadách jsou zastoupeny předměty z období od konce 19. století do současnosti.

Geografické vymezení

Předměty z podsbírky Hradecensia mají úzkou vazbu na město Hradec Králové a jeho nejbližší okolí. V případě sbírkové řady pohlednice se tento geografický rámec rozšiřuje na celý Královéhradecký kraj.

Umělecko-historická hodnota

Podsbírka Hradecensia významně dokumentuje především architektonický vývoj města Hradce Králové. Zvlášť významná je sbírková řada stavebních kamenných prvků, které jsou často jediným dokladem existence objektů zaniklých v době husitských válek nebo později při přestavbě města ve vojenskou pevnost. Podobný význam má soubor architektonických plánů, které souvisí se vznikem moderního města, jemuž se svého času dostalo pojmenování „Salon republiky“ a na jehož výstavbě se podíleli přední architekti. Za unikátní je třeba označit také soubor pozitivů dokumentujících zánik vojenské pevnosti a právě moderní výstavbu ve 20. a 30. letech 20. století. Sbírka pohlednic je svým počtem a obsahem průměrná. Představuje však dobrý základ pro další rozšiřování.

Vnitřní struktura podsbírky

Podsbírka Hradecensia je aktuálně členěna do šesti sbírkových řad: HK/01 (písemnosti velkého formátu – plakáty a architektonické plány), HK/02 (písemnosti malého formátu – pohlednice), HK/04 (trojrozměrné předměty – modely města a architektonických objektů), HK/05 (drobná plastika – pamětní plakety vydané městem), HK/07 (pozitivy – fotografie s vyobrazením města a přilehlého regionu), HK/LA (lapidárium – kamenné architektonické prvky, pomníky).

Předměty I. kategorie

Cennými předměty jsou některé předměty lapidária, např. sloupek pocházející z opatovického kláštera, k jehož zničení došlo za husitských válek, gotické stavební prvky v minulosti zaniklých královéhradeckých staveb nebo památky se vztahem k někdejší vojenské pevnosti. Dále je třeba zmínit soubory regulačních plánů města a plánů vybraných budov od významných architektů (např. od J. Kotěry či J. Gočára). K významným sbírkovým předmětům v rámci podsbírky Hradecensia patří také model královéhradecké vojenské pevnosti, který spolu s modelem středověkého Hradce a modelem moderního Hradce Králové vytváří ojedinělý pohled na vývoj města.

Doprovodná archivní dokumentace a související databáze

V počítačové verzi jsou vedeny databáze Osobnosti Královéhradeckého kraje, obsahující základní životopisná data a bibliografie příslušných osob, a databáze Objekty a lokality Hradce Králové, obsahující základní informace o jejich historii a bibliografické odkazy na články v tisku, které jsou z větší části souběžně archivovány. Pro potřeby muzea je dále vedena databáze Články o Muzeu východních Čech.

Kurátorem podsbírky je Mgr. Jan Jakl, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.