Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

nahled 1527 krajkaRegionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu je specializovaným pracovištěm historického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové, které bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 8/769/2004 ze dne 9. června 2004 na základě plnění vládního usnesení ze dne 11. června 2003 č. 571 ke „Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice“. Hlavním cílem koncepce je ochrana hodnot vytvářených po celá staletí našimi předky a tvořících základ naší kulturní identity. Soubor ochranných opatření shrnuje konkrétní úkoly směřujících k identifikaci, dokumentaci, ochraně, prezentaci a šíření poznatků dosud existujících projevů tradiční lidové kultury a jejímu předávání dalším generacím. Tímto konkrétním opatřením vláda vyjádřila svůj zájem o ochranu tradičních hodnot hmotného i nehmotného kulturního dědictví České republiky.


V rámci plnění Koncepce rozložené do let 2004-2010 byla vytvořena síť dobrovolných metodicky proškolených dokumentátorů, kteří v rámci výzkumného projektu „Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury“ na základě dotazníkové akce sbírali důležitá data o současné podobě tradiční lidové kultury. Dosud existujících projevů je stále mnoho, zahrnují hudební, taneční a slovesný folklor, obřady, obyčeje a zvyky, způsob obživy a tradiční zemědělské postupy, rukodělnou výrobu, architekturu a další druhy lidové umělecké tvorby.


figurky slama 490Z tohoto důvodu bylo nutné zpracovat několik okruhů výzkumu. V roce 2006, v prvním roce probíhání projektu, se výzkum zaměřil na folklor (vyprávění, zpěv, zpěvnost, tance, folklor dětí a lid. divadlo) a tradiční způsoby obživy (zemědělství, rybolov, myslivost). Následoval výzkum lidové religiozity, sídel, bydlení a domů (2007), obyčejových tradic (2008), lidové stravy, dopravy, obchodu, trhu a lidového oděvu (2009). V posledním roce se výzkum zaměřil na popis společenských vztahů a výtvarné kultury (2010).

Usnesením ze dne 5. ledna 2011 přijala Vláda České republiky „Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011-2015“ ve shodě s „Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví“, která platí v České republice od 18. května 2009. Nová Koncepce navázala na dosažené výsledky ukončené Koncepce z let 2004-2010 a i nadále bude plnit její hlavní cíl, tzn. pokračovat v ochranných opatřeních započatých v minulém období.


Jedním z prvořadých úkolů regionálního pracoviště je na základě nové Koncepce vytvořit, vést a doplňovat seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury na regionální úrovní. Prvním krokem bylo vytvoření „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje“, který byl zřízen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 19/1019/2011 ze dne 17. srpna 2011. Vedením seznamu bylo pověřeno Muzeum východních Čech v Hradci Králové s účinností od 1. září 2011.

 

Personální složení Regionálního pracoviště pro TLK

Mgr. Lenka Hlavatá - odborný garant pracoviště
* etnografka, etnoložka, kulturní antropoložka
tel.: 495 512 391
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Martina Vlčková
* kurátorka; etnografie, kulturní dějiny
tel.: 495 514 624
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook TLK: ZDE