Stálé expozice

  • 31. 3. 2012 - 31. 12. 2019

Muzeum války 1866

Prusko-rakouská bitva patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků.