Projekty

V oblasti vzdělávání dospělých.

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012317

modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové