Svět muzeí – svět idejí

 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové získalo i v letošním roce grant na projekt dalšího vzdělávání pracovníků s názvem „Svět muzeí – svět idejí“ č. 2016-1-CZ01-KA104-023094 v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, Aktivita: Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých. Tento projekt bude realizován v projektovém období od 01. 08. 2016 do 31. 07. 2017. V rámci tohoto projektu se budou zaměstnanci MVČ účastnit odborných stáží u partnerských muzeí v zahraničí.

Projektové období bylo prodlouženo do 31. 7. 2018.


 

Erasmus+
 
   Tento projekt byl financován z prostředků Evropské unie
 
Výše uvedené sdělení obsahuje pouze názor jeho autora.
Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení či publikace obsahují.