Časopisy

Měsíčník s aktuálními informacemi o dění v muzeu, nových výstavách, expozicích, přednáškách a doplňkových akcích. 
Časopis uveřejňuje původní práce geologické, botanické a zoologické, zejména floristického, faunistického a ekologického charakteru, zaměřené převážně na východní Čechy. Otiskuje také drobné zprávy, recenze a personálie.
Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. Uveřejňuje původní odborné práce zaměřené na historickou dokumentární fotografii i na fotografii vytvořenou jako výtvarné…
Odborný časopis se zaměřením na regionální dějiny zahrnující pohledy ze všech aspektů historických věd. Jeho regionální zacílení je primárně na oblast celých východních Čech. 
(do roku 1992 „Zpravodaj Krajského muzea východních Čech"). Uveřejňuje každoročně přehled archeologické činnosti v regionu (formou normalizovaných souhrnných článků jednotlivých institucí pověřených archeologickou památkovou péčí),…