Výstavy

Výstava chce představit dnes již spíše zapomenutou učební pomůcku – školní obraz. Tato pomůcka byla v minulosti využívána ve školách pro řadu vyučovacích předmětů. Máme pro Vás připraveny zajímavosti například o nakladatelích školních obrazů a jejich výtvarném provedení z bohaté sbírky…
Výstava Uprostřed Koruny české - Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550 zaplnila téměř celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové.
U příležitosti otevření opravené budovy Muzea východních Čech budou moci návštěvníci spatřit i unikátní stříbrem tauzovanou miniaturní sekeru moravskou bradatici z 9. století.
80 let Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové.
Tato výstava přibližuje dějiny odboje v Hradci Králové – utváření silné místní organizace Obrany národa, její rozbití a aktivizaci působením čs. paravýsadku Barium z Velké Británie.
Výstava prostřednictvím fotografií a dobových dokumentů ze sbírek muzea připomíná zásadní okamžiky listopadových a prosincových dnů roku 1989 v Hradci Králové.
V rámci znovuotevření historické budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové pracovníci muzea připravili výstavu s titulem Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole, která je určena především všem milovníkům cyklistiky.