Výstavy 2012

31. 3. 2012 - 31. 12. 2019 | Prusko-rakouská bitva patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků.

08. 12. 2012

KOUZLO BETLÉMŮ

8. 12. 2012 - 3. 2. 2013 | Betlémy ze sbírek muzejí Královehradeckého kraje. Historický vývoj, základní typologie a nejznámější betlémářské oblasti.

7. 12. 2012 - 7. 4. 2013 | Výstava představí ne zcela známou kapitolu tvorby Jana Kotěry, jeho vztah k lidovému umění.

2. 11. 2012 - 16. 1. 2013 | V pokladnici výstavy Pravěk je kůůl! je tentokrát představen soubor skleněných archeologických nálezů. Vrcholem instalace je slavný náhrdelník z Lípy z pozdní doby halštatské.

4. 10. 2012 - 7. 10. 2012 | Ukázka jejich pěstování a určování donesených vzorků. Připravena je soutěž pro děti. Výstava je doplněna přednáškou Ing. Václava Jandy z České mykologické společnosti v Praze.

14. 9. 2012 - 31. 10. 2012 | Tentokrát jsou v obměněné pravěké pokladnici vytaveny archeologické nálezy vyrobené z drahých kovů, tedy ze zlata a ze stříbra. Nejstarší vystavené nálezy pocházejí z období kultury se zvoncovitými poháry z doby kolem 2300 př. n. l.

6. 9. 2012 - 28. 10. 2012 | Vladimír Fultner (1887-1918) patřil i přes své mládí k tvůrcům, kteří se významně podíleli na kvalitní královéhradecké architektuře na počátku 20. století.

31. 8. 2012 - 18. 11. 2012 | Výstava představuje proměnu Labe a Orlice v Hradci Králové od konce 19. století do 50. let 20. století. Seznamuje návštěvníky s průběhem úprav obou řek po zrušení královéhradecké pevnosti a s historií jejich jezů. 

10. 07. 2012

HLAVA NEHLAVA

10. 7. 2012 - 29. 7. 2012 | Putovní výstava linorytů Petra T. Palmy. Svět chytrých hlav i tupých hlavounů, tak jak jej sami známe, ale barvitější, než bychom si dokázali představit. Jednoduché věci každodenního života – radosti, starosti, láska...

28. 6. 2012 - 2. 9. 2012 | Výstava panenek vytvořených během kreativní dílny PRAVĚKÁ NEDĚLE pro charitativní projekt UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ a výstava dětských výtvarných prací soutěže JAK SE ŽILO V PRAVĚKU.

22. 6. 2012 - 2. 9. 2012 | Přijďte se podívat, jak se váš region proměnil za posledních 100 let. Výstava dokumentuje roční práci žáků ZŠ Habrmanova Hradec Králové.

15. 6. 2012 - 12. 9. 2012 | Nová část výstavy PRAVĚK JE KŮŮL, ve které představíme ty nejlepší nálezy amatérských spolupracovníků muzea a individuálních dárců, které obohatily sbírky Muzea východních Čech v posledních letech.

11. 6. 2012 - 30. 6. 2012 | Výstava maturitních prací SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku. Florentinská řezba - leckterá z maturitních prací by si spíše zasloužila pojmenování - krajka ze dřeva. Kromě řezbářů maturovali letos také kytaráři a designéři interiéru.

8. 6. 2012 - 6. 1. 2013 | Paleontologická výstava připravovaná ve spolupráci s Národním muzeem. Výstava umožní nahlédnout do tajemného prostředí mladších prvohor, do doby, která je od nás vzdálena 300 milionů let.

Strana 1 z 2