LABE A ORLICE – DVĚ ŘEKY, JEDEN PŘÍBĚH

31. 8. 2012 - 18. 11. 2012 | Výstava představuje proměnu Labe a Orlice v Hradci Králové od konce 19. století do 50. let 20. století. Seznamuje návštěvníky s průběhem úprav obou řek po zrušení královéhradecké pevnosti a s historií jejich jezů. 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

od 31. srpna do 18. listopadu 2012 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Labe a Orlice - dvě řeky jeden příběh. Výstava v Muzeu východních Čech.
Výstava představuje proměnu Labe a Orlice v Hradci Králové od konce 19. století do 50. let 20. století. Seznamuje návštěvníky s průběhem úprav obou řek po zrušení královéhradecké pevnosti a s historií jejich jezů. Velkoplošné fotografie jsou doplněny plány jezu Hučák, který v letošním roce oslaví 100 let svého provozu, dále souborem historických kovových dílů královéhradeckých jezů a plány nerealizovaných splavňovacích prací z let 1902 – 1946 v okolí města. Řeka Labe od pramene po Hřensko je prezentována souborem uměleckých fotografií. Výstavu k příležitosti vyhlášení roku 2012 rokem Labe pořádá Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Povodím Labe, státní podnik a vydavatelstvím a tiskárnou GARAMON s.r.o. Hradec Králové.

LABE, jez hučavý, 1905
ORLICE, proplouvání voru v místě zbouraného pevnostního Moravského mostu, 1909