Výstavy 2013

20. 12. 2013 - 20. 4. 2014 | Výstava představuje sérii poutavých mikrofotografií motýlích křídel autorů Petra Jana Juračky (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) a Jána Macka (Národní muzeum).

20. 12. 2013 - 20. 4. 2014 | V zimě, kdy naše příroda barvami příliš nehýří, určitě každého potěší výstava, která si neklade za cíl pouze představit barevnost přírody, ale také základní fyzikální a chemické podstaty jednotlivých barev. 

12. 12. 2013

PODOBY VÍRY

12. 12. 2013 - 26. 1. 2014 | Fotografická výstava etnografa Pavla Popelky z cest po Balkánu, východním Slovensku a Moravě zaměřená na jednotlivé podoby víry a její ztvárnění.

3. 12. 2013 - 26. 1. 2014 | K vánoční atmosféře patří nejen dárky a dobré jídlo, ale také zdánlivě drobné detaily jako stojánek na vánoční stromeček a andělské zvonění.

9. 11. 2013 - 17. 11. 2013 | Malá výstavka předmětů dokumentujících nejen listopadové dny roku 1989, ale také události následujícího roku, roku svobodných voleb.

15. 10. 2013

VIA BENEDICTINA

15. 10. 2013 - 24. 11. 2013 | Cestu osmi staletími mohou urazit návštěvníci výstavy uspořádané u příležitosti oslav osmistého výročí příchodu benediktinů na Broumovsko a Policko.

11. 10. 2013 - 2. 2. 2014 | Výstava seznamuje návštěvníky s některými typickými rostlinami a zástupci hmyzu obývajícími písčité plochy, suché, živinami chudé trávníky, ale i nízké porosty náletových dřevin a lesní okraje. 

3. 10. 2013 - 6. 10. 2013 | K zhlédnutí budou nejen v přírodě rostoucí houby, ale i pěstované. Návštěvníci si mohou donést neznámé druhy k určení.

6. 9. 2013 - 2. 2. 2014 | Výstava uspořádaná ke stému jubileu otevření královéhradeckého muzea, představí genezi této výjimečné budovy v souvislostech, v nichž prezentována ještě nikdy nebyla. 

1. 9. 2013 - 31. 1. 2014 | Výstava v Kavárně muzeum. Poetické fotografie tajemných pražských zákoutí očima Marcely Rakové, restaurátorky muzea. 

19. 7. 2013 - 14. 9. 2013 | Výstava provádí diváka poutavou historií československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení slavné anabáze ruských legionářů v roce 1920. 

21. 6. 2013 - 24. 11. 2013 | Výstava připomíná nelehkou cestu dívek za vzděláním v dobách minulých. Je zde představena historie dívčího školství od konce šedesátých let 19. století do první poloviny 20. století v Hradci Králové a okolí. 

19. 4. 2013 - 30. 6. 2013 | Historické centrum Rigy bylo v roce 1997 zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO. Seznam odkazuje na kvalitu a kvantitu rižské secesní architektury, která nemá nikde ve světě obdoby...

8. 3. 2013 - 23. 6. 2013 | To, že východní Čechy nebyly ani v pravěku izolovaným ostrůvkem v moři, zdokumentuje klenotnice výstavy Pravěk je kůůl! Dokládají to nálezy jantaru, bronzových šperků italského původu, výrobků z Porýní, ...

Strana 1 z 2