ŽIVOT POD STOŽÁRY – PŘÍRODA PÍSČIN U OBCE ČEPERKA

11. 10. 2013 - 2. 2. 2014 | Výstava seznamuje návštěvníky s některými typickými rostlinami a zástupci hmyzu obývajícími písčité plochy, suché, živinami chudé trávníky, ale i nízké porosty náletových dřevin a lesní okraje. 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 2. února 2014 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Zlatěnka (čeleď Chrysidae) z řádu blanokřídlých. Foto B. Mocek, 3. 7. 2013.
Výstava seznamuje návštěvníky s některými typickými rostlinami a zástupci hmyzu obývajícími písčité plochy, suché, živinami chudé trávníky, ale i nízké porosty náletových dřevin a lesní okraje. Prezentuje též možnosti využití ploch narušených lidskou činností pro ochranu přírody. Zájemci si mohou doplnit informace o zajímavé lokalitě v doprovodném  tištěném materiálu.
EOP
Vydání skládačky, výstava a výzkum lokality byly finančně
podpořeny firmou Elektrárny Opatovice a. s.

Svižník Cicindela hybrida - typický dravý brouk písčin. Foto B. Mocek, 10. 7. 2013.