Naučné stezky

Naučná stezka "Les Svíb"

Naučná stezka lesem Svíb představuje vedle centrálního bojiště na Chlumu nejzajímavější části bojiště s pomníky upomínajícími na největší bitvu uskutečněnou na českém území.
Jak již z názvu vyplývá, většina zastavení se nalézá v lese Svíb s 90 pomníky a kříži. Stezka vznikla v roce 2001 a tehdy měřila 10 km. V roce 2011 byla prodloužena na 15 km a celkem 23 zastavení (+ tři zastavení). Trasa původně začínala v Čistěvsi a končila v Máslojedech. V rozšířené variantě má okružní podobu s výchozím i konečným bodem na Chlumu u Muzea války 1866.

 

Naučná stezka "Centrální bojiště Chlum"

Naučná stezka po centrálním bojišti Chlum s 20-ti zastaveními vede od muzea bitvy 1866 přes pomník tzv. "baterie mrtvých" kolem vyhlídkové věže do obce Lípa, dále přes mauzoleum a kostnici pokračuje do Chlumu (Pruský hřbitov, kostel), odtamtud nás zavede do Rozběřic (Deutschmeister) a zpět Úvozem mrtvých zpět do Chlumu. 
Trasa o délce 10 km  byla zřízena v roce 1999 Muzeem východních Čech v Hradci Králové a jedná se o jednu z pěti naučných stezek věnovaných bitvě u Hradce Králové a jednu ze tří, které naše muzeum spravuje. V roce 2010 vyšel ke stezce průvodce v podobě brožury.

 

Naučná stezka "Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – ústup rakouské armády"

Jedná se primárně o cyklistickou spojnici Hradce Králové a bojiště bitvy u Hradce Králové na Chlumu. Trasa začíná u Muzea východních Čech, odkud do Lochenic vede společně s červenou turistickou značkou po labské cyklostezce. Základní délka naučné stezky s cílem u Chlumu je 18,5 km. Varianta končící v Hořiněvsi měří 18 km.
Z naučných tabulí se návštěvník dozví o závěrečných fázích bojí bitvy a zavítá na vojenský hřbitov v Pouchově, dnes části Hradce Králové.
Úsek mezi zastaveními 6 (Lochenice) a 7 (Rozcestí), kde naučná stezka vede po trase žluté turistické značky, je do roku 2022 uzavřen kvůli výstavbě dálnice.
V roce 2010 vyšel ke stezce průvodce v podobě brožury.

 

Značené turistické trasy

Oblast památkové zóny je dobře dostupná i těmito stávajícími turisticky značenými trasa:

Č 99 Hradec Králové, nám. Svobody - Předměřice n.L.

M 114 Všestary, žel. stanice - Rosnice - Probluz - Nový Přím - Hrádek u Nechanic

Č 115 Všestary, žel. stanice - Rozběřice - Chlum - Lípa -Čistěves - Svíb - Máslojedy - Hoříněves, žel. stanice

Ž 116 Lochenice - Neděliště - Chlum - Dlouhé Dvory - Střezetice - Probluz

Č 117 Nechanice, nám. - Hrádek u Nechanic, zámek - Hrádek, kostel - Libčany - Lhota p.Libčany - Osice

Z 118 Prasek - Zvíkov - Kunčice - Hrádek u Nechanic, zámek

Ž 119 Dolní Přím - Jehlice - Hrádek u Nechanic, zámek

Všechny trasy jsou vyznačeny např. v turistické mapě 1:50.000 Hradecko a Pardubicko z edice Klubu českých turistů č. 24