Naučné stezky

Naučná stezka Svíb

Naučná stezka lesem Svíb s 20-ti zastaveními začíná v obci Čistěves a dále vede přes les Svíb Alejí mrtvých do Máslojed (vojenský hřbitov) a zpět kolem Svíbu do Čistěvsi.

Naučná stezka Chlum

Naučná stezka po centrálním bojišti Chlum s 20-ti zastaveními vede od muzea bitvy 1866 přes pomník tzv. "baterie mrtvých" kolem vyhlídkové věže do obce Lípa, dále přes mauzoleum a kostnici pokračuje do Chlumu (Pruský hřbitov, kostel), odtamtud nás zavede do Rozběřic (Deutschmeister) a zpět Úvozem mrtvých do Chlumu.

 

Značené turistické trasy

Oblast památkové zóny je dobře dostupná i těmito stávajícími turisticky značenými trasa:

Č 99 Hradec Králové, nám. Svobody - Předměřice n.L.

M 114 Všestary, žel. stanice - Rosnice - Probluz - Nový Přím - Hrádek u Nechanic

Č 115 Všestary, žel. stanice - Rozběřice - Chlum - Lípa -Čistěves - Svíb - Máslojedy - Hoříněves, žel. stanice

Ž 116 Lochenice - Neděliště - Chlum - Dlouhé Dvory - Střezetice - Probluz

Č 117 Nechanice, nám. - Hrádek u Nechanic, zámek - Hrádek, kostel - Libčany - Lhota p.Libčany - Osice

Z 118 Prasek - Zvíkov - Kunčice - Hrádek u Nechanic, zámek

Ž 119 Dolní Přím - Jehlice - Hrádek u Nechanic, zámek

Všechny trasy jsou vyznačeny např. v turistické mapě 1:50.000 Hradecko a Pardubicko z edice Klubu českých turistů č. 24