KRÁSA MOTÝLÍCH KŘÍDEL

20. 12. 2013 - 20. 4. 2014 | Výstava představuje sérii poutavých mikrofotografií motýlích křídel autorů Petra Jana Juračky (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) a Jána Macka (Národní muzeum).

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 20. dubna 2014 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin

Krása motýlích křídel
Fotografie jsou pořízené dvěma zcela odlišnými mikroskopickými technikami - skládanou světelnou fotografií (EDF) a skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM). Fotografie pořízené pomocí technologie EDF vznikají postupným fotografováním různě zaostřených optických rovin ve světelném mikroskopu a jejich následným složením počítačem - není výjimkou, když jedna jediná fotografie představuje ve skutečnosti několik desítek až stovek původních záběrů. Vzhledem k výrazně vyšší hloubce ostrosti tento složitý proces u elektronové mikroskopie odpadá, fotografie je však nutno zpětně kolorovat počítačem, neboť elektrony samy o sobě nenesou žádnou informaci o barvách. Za každým vystaveným snímkem si tak můžete představit zhruba jeden až dva dny práce.

Krása motýlích křídel
Tato série mikrofotografií vzbudila velký ohlas jak v tuzemsku, tak v zahraničí - Petr za ni získal první místo v prestižní světové soutěži International Photography Awards v USA. Jednou připravené preparáty pak každoročně slouží desítkám studentů v rámci předmětu Mikroskopická technika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Více informací o motýlích křídlech, o mikrofotografických technologiích anebo o autorech samotných získáte na stránkách www.juracka.eu.