ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 1914-1920 A LEGIONÁŘI KRÁLOVÉHRADECKA

19. 7. 2013 - 14. 9. 2013 | Výstava provádí diváka poutavou historií československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení slavné anabáze ruských legionářů v roce 1920. 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 14. září 2013 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 1914-1920 A LEGIONÁŘI KRÁLOVÉHRADECKA
Muzeum východních Čech v Hradci Králové hostí od 19. července 2013 úspěšnou výstavu Československé legie 1914-1920. Tato putovní výstava byla připravena Československou obcí legionářskou a Ministerstvem obrany ČR v rámci projektu Legie 100. 

Výstava provádí diváka poutavou historií československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení slavné anabáze ruských legionářů v roce 1920. V rámci výstavy se návštěvník dozví nejenom o historii tří nejznámějších částí čs. legií (v Rusku, Francii, Itálii), ale také o čs. dobrovolnících v srbské, americké a britské armádě. V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za I. světové války, boje na hranicích nově vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. Výstavu doplňuje i zajímavá část věnovaná některým významným osobnostem legionářského života z Hradce Králové a blízkého okolí. 

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 1914-1920 A LEGIONÁŘI KRÁLOVÉHRADECKA
Projekt Legie 100 vznikl za spolupráce  Čs. obci legionářské a Ministerstva obrany České republiky k budoucímu stoletému výročí vzniku čs. legií v roce 2014. Cílem projektu je připomenout historii, odkaz a zásluhy čs. legionářů o náš stát. Projekt je naplánován na dobu šesti let a v jeho rámci se mimo jiné počítá s obnovou hrobů čs. legionářů v zahraničí, s organizací pietních aktů, výstavami a přednáškovou činností, zřízením muzea čs. legií, vzniku velkofilmu a dalšími akcemi. Přípravy realizace projektu začaly již v roce 2009. 

Celkově by Projekt “Legie 100” měl napomoci posílit národní uvědomění a národní hrdost, jakož i zvýšit prestiž ČR. Legionáři bojovali s nasazením svých životů za samostatnost Československa nejen na frontách 1. světové války a po ní, ale významnou měrou se podíleli i na aktivním odporu proti německé okupaci v průběhu 2. světové války.

b_480_0_16777215_00_images_files_ceskoslovenske-legie_legie01.jpeg

Po roce 1948 byla historie a odkaz čs. legií komunistickým režimem systematicky z kolektivní paměti společnosti vymazávána a křivena. Teprve návrat demokracie po roce 1989 mohl opět připomenout památku a odkaz těchto výjimečných mužů, kteří v dobách nejtěžších dokázali své vlasti nabídnout své síly.