CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM

21. 6. 2013 - 24. 11. 2013 | Výstava připomíná nelehkou cestu dívek za vzděláním v dobách minulých. Je zde představena historie dívčího školství od konce šedesátých let 19. století do první poloviny 20. století v Hradci Králové a okolí. 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 24. listopadu 2013 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Cesta dívek za vzděláním - výstava v Muzeu východních Čech
Výstava připomíná nelehkou cestu dívek za vzděláním v dobách minulých. Je zde představena historie dívčího školství od konce šedesátých let 19. století do první poloviny 20. století v Hradci Králové a okolí. Výstava připomene nejen 100. výročí založení Městské vyšší školy pro ženská povolání hospodářská v Hradci Králové, ale také např. hradecké dívčí lyceum, odbornou školu školských sester de Notre Dame, ošetřovatelskou školu, soukromou kuchařskou školu Anuše Kejřové, Hospodyňskou školu ve Stěžerách. Seznámí návštěvníky s možnostmi studia dívek na původně výhradně chlapeckých školách (klasickém gymnáziu, obchodní akademii, reálce a učitelském ústavu). Výstava je doplněna řadou unikátních fotografií z muzejních i soukromých sbírek a učebními pomůckami daného období.

Cesta dívek za vzděláním - výstava v Muzeu východních Čech
Cesta dívek za vzděláním - publikace

Na vernisáži byla představena nová publikace Cesta dívek za vzděláním, jejíž autorkou je kurátorka výstavy PhDr. Pavla Koritenská. Cílem této publikace je seznámit čtenáře s podmínkami dívčího vzdělávání v Hradci Králové a okolí. Časové období je ohraničeno založením hradecké vyšší dívčí školy v roce 1869 a končí v polovině 20. století, kdy organizační změny ve struktuře českého školství znamenaly pro řadu uvedených škol jejich zánik nebo podstatné změny v dalším vývoji. Publikace seznamuje s dívčími středními a odbornými školami, soukromými dívčími školami a chlapeckými ústavy, kam získaly dívky postupně přístup ke studiu. 

Cesta dívek za vzděláním - výstava v Muzeu východních Čech
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

Publikaci, výstavu i webové stránky muzea provází řada příběhů odhalujících tajemství starých fotografií nashromážděných při přípravě výstavy. Výstava je podkreslena dobovou hudbou v podání orchestru Melody Makers pana Ondřeje Havelky, který dal hradeckému muzeu osobní svolení s využitím vlastní produkce. 

Cesta dívek za vzděláním - výstava v Muzeu východních Čech
Výstava je podpořena městem Hradec Králové a Královéhradeckým krajem. Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem kultury České republiky.
>Hradec Králové
Královéhradecký kraj