VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA

22. 6. 2012 - 2. 9. 2012 | Přijďte se podívat, jak se váš region proměnil za posledních 100 let. Výstava dokumentuje roční práci žáků ZŠ Habrmanova Hradec Králové.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

od 22. června do 2. září 2012 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Labské nábřeží v roce 1905
Vzduchoplavec Kráčmera - plakát k výstavě

„Každá doba má své potřeby a podle toho lidé uzpůsobují charakter měst“
 
Ve školním roce 2010/2011 realizovala ZŠ Habrmanova Hradec Králové projekt Vzduchoplavec Kráčmera. Připravilo jej občanské sdružení Antikomplex ve spolupráci s Českou televizí a občanským sdružením JOB. Projekt umožnil studentům vyzkoušet si pestrou škálu aktivit od vyhledávání informací a psaní scénáře přes realizaci vlastního filmu až po tvorbu výstavy. 

Děti shromažďovaly informace o historii našeho města, významných osobnostech, historických událostech, stavbách… Tyto informace se učily třídit a zpracovávat, dále fotografovaly, vedly rozhovory se zajímavými lidmi, pracovaly na deníku, natočily reportáž dokumentující jejich práci, a zároveň zpracovávaly podklady pro námět scénáře krátkého filmu. Stejnojmenný televizní pořad, který vznikl na základě podkladů ze školy, slouží také jako učební pomůcka pro výuku na prvních stupních ZŠ v České republice. 

Přijďte se podívat, jak se studentům podařilo na základě místních reálií vyprávět příběh místa, kde žijí. 
 

Pohled z Bílé věže na Velké náměstí