KŘEHKÁ KRÁSA PRAVĚKÉHO SKLA

2. 11. 2012 - 16. 1. 2013 | V pokladnici výstavy Pravěk je kůůl! je tentokrát představen soubor skleněných archeologických nálezů. Vrcholem instalace je slavný náhrdelník z Lípy z pozdní doby halštatské.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 16. ledna 2013 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Detail náhrdelníku z Lípy, pozdní doba halštatská, 6.-4.stol.př.n.l.
V pokladnici výstavy Pravěk je kůůl! je tentokrát představen soubor skleněných archeologických nálezů. Návštěvníci zde mohou spatřit nejstarší skleněné nálezy ve střední Evropě - korálky datované do období únětické kultury (18.-16. stol. př. n. l.). Představeny jsou také skleněné korálky z hrobů mladší doby bronzové. Vrcholem instalace je slavný náhrdelník z Lípy z pozdní doby halštatské (7.-5. stol. př. n. l.). Ukázkami skleněného šperku jsou zde zastoupeni i Keltové, Germáni a Slované.

 

Další typy skleněných korálků ze žárových hrobů nalezených v Lípě, pozdní doba halštatská, 6.-4.stol.př.n.l.
Korálek se dvěma řadami oček z Holohlav, pozdní doba halštatská, 6.-4.stol.př.n.l.
Soubor korálků ze žárového hrobu z mladší doby římské v Plotištích n.L., 3.-5. stol.n.l.
Korálky ze žárového hrobu z mladší doby římské v Plotištích n.L., 3.-5. stol.n.l.
Korálek se dvěma řadami oček z Holohlav, pozdní doba halštatská, 6.-4.stol.př.n.l.
Unikátní dvojkónický korál z pozdní doby římské (3.-5. stol.př.n.l.) nalezený v roce 2012 ve Smiřicích. Tento typ je rozšířen především v oblasti Černomoří.
Bledě modrý korál zdobený zlatou linkou ze žárového hrobu z mladší doby římské v Plotištích n.L., 3.-5. stol.n.l.
Dvojitý korál se zlatou fólií ze žárového hrobu z mladší doby římské v Plotištích n.L., 3.-5. stol.n.l.
Bledě modrý vroubkovaný korál z doby římské z Předměřic n.L.