KOUZLO BETLÉMŮ

8. 12. 2012 - 3. 2. 2013 | Betlémy ze sbírek muzejí Královehradeckého kraje. Historický vývoj, základní typologie a nejznámější betlémářské oblasti.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 3. února 2012 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.


Neodmyslitelnou součást interiérů 19. století a 1. poloviny 20. století v období Vánoc tvořil betlém. Ve většině případů se jednalo o několik metrů dlouhé scény poskládané z mnoha dílů -základní jesličkové scény, pastýřů, darovníků, muzikantů nebo architektury. Specifickou formu betlémů představují statické skříňkové betlémy, které, vzhledem ke své velikosti a formátu, neumožňovaly různé obměny rozestavěných figurek. Tento typ betlémů ze sbírek muzeí Královéhradeckého kraje bude prezentován komorní výstavou "Kouzlo betlémů". Návštěvníci se seznámí nejen s historickým vývojem betlémů, jejich základní typologií, ale také používanými rozličnými materiály nebo významnými betlémářskými oblastmi.