ZLATÉ A STŘÍBRNÉ POKLADY

14. 9. 2012 - 31. 10. 2012 | Tentokrát jsou v obměněné pravěké pokladnici vytaveny archeologické nálezy vyrobené z drahých kovů, tedy ze zlata a ze stříbra. Nejstarší vystavené nálezy pocházejí z období kultury se zvoncovitými poháry z doby kolem 2300 př. n. l.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

od 14. září do 31. října 2012 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Stříbrná pozlacená spona, Lochenice, foto J. Šinták
Tentokrát jsou v obměněné pravěké pokladnici vytaveny archeologické nálezy vyrobené z drahých kovů, tedy ze zlata a ze stříbra. Nejstarší vystavené nálezy pocházejí z období kultury se zvoncovitými poháry z doby kolem 2300 př. n. l. Za skutečný zlatý věk v pravěkých dějinách východních Čech lze označit mladší dobu bronzovou. Z doby kolem 1200 př. n. l. pochází největší množství zlatých nálezů. Stříbro nachází širší využití až ve šperkařství Římanů a Germánů. Ze zlata a stříbra starých Slovanů návštěvníci uvidí poklad šperků a mincí z Čistěvsi nebo unikátní zlatou náušnici z Výravy.

Zlatá naušnice, Výrava, Slované, mladší doba hradištní, 9. - 10. století n. l., foto M. Beneš
Dvě spirály z jednoduchého a dvojitého zlatého drátu, Zakopanka, lužická kultura, mladší doba bronzová, 13. - 11. stol. př. n. l., foto M. Beneš
Dvě zlaté drátěné "hradecké osmičky", Hradec Králové, lužická kultura, mladší doba bronzová, 13. - 11. stol. př. n. l., foto M. Beneš
Stříbrná spona, Lochenice, foto J. Šinták