Projekt mobility osob

 

 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové získalo grant na projekt s názvem „Museum 2020 – Profesionální muzea potřebují profesionální, vzdělané pracovníky“ č. 2015-1-CZ01-KA104-013585 v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Tento projekt bude realizován v projektovém období od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2016. V rámci tohoto projektu se budou zaměstnanci MVČ účastnit odborných stáží u partnerských organizací.


 

Erasmus+

   Tento projekt byl financován z prostředků Evropské unie

 
Výše uvedené sdělení obsahuje pouze názor Muzea východních Čech v Hradci Králové.
NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací ve sdělení obsaženém.