Muzeum války 1866

Prusko-rakouská bitva patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků.

Expozice byla financována z projektu „Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické destinace cestovního ruchu“ financovaného prostřednictvím ROP NUTS II. Severovýchod a prostředků Královéhradeckého kraje. Projekt spočíval ve stavebních úpravách původního objektu, pořízení moderního audiovizuálního centra, vybavení expozičních prostor a vytyčení nového okruhu cyklotrasy procházející mezi bojišti z roku 1866 v dané oblasti. V prostoru původního zrekonstruovaného muzea je vybudován kinosál, kde bude návštěvníkům prezentován zajímavou formou hraného dokumentárního dramatu film o tom, jak vnímaly průběh bitvy 1866 významné osobnosti tehdejší doby.

 

 
expozice chlum 004

Expozice v nové přístavbě návštěvníkům poskytuje základní informace o průběhu prusko-rakouské války i bitvy u Hradce Králové, představuje základní výstroj rakouské a pruské pěchoty, dělostřelectva, jezdectva i dalších jednotek, jejich výzbroj včetně střeliva a dělostřelecké munice i dobovou ikonografii. Provede návštěvníky průběhem bitvy a seznámí je se způsobem tehdejších bojů, s rozdílným taktickým pojetím Rakušanů a Prusů, budou jim vysvětleny výhody a nevýhody rakouských pušek nabíjených zepředu a pruských pušek zadovek. Krátký film v expozici navodí pocity tehdejšího vojáka v lese Svíb. K demostraci role koní a dělostřelců v bitvě poslouží maketa koně a kanónu. K rozšíření informací budou sloužit infokiosky, ve kterých bude speciální prezentace pro dětského návštěvníka. 


Prostřednictvím dobového tisku a především prostřednictvím citací z dobových vzpomínek přímých účastníků bojů a místního civilního obyvatelstva budou mít návštěvníci možnost uvědomit si hrůzné důsledky tehdejší války. 

Bohužel asi žádné předměty, texty, ani dokonalá technika nedokáží návštěvníkům zprostředkovat masivní nasazení armád o síle téměř půl milionů mužů, utrpení tisíců raněných a padlých vojáků i koní, ani naprosté zpustošení zdejší krajiny.

 

Puška - systém Dreyse vz. 1841 - zbraň pruské pěchoty


 

Prusko-rakouská bitva patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků, pohřebišť i symbolických památníků. Válka vypukla v létě roku 1866 jako důsledek soupeření Pruska a Rakouska v Německém spolku, a rozhodující bitvu této války, která se odehrála 3. července 1866 na Chlumu u Hradce Králové. Bitva u Hradce Králové patří mezi nejvýznamnější evropské bitvy 19. století, je největší bitvou na území Čech a Moravy vůbec a jezdecká bitva, která proběhla v jejím závěru, byla poslední velkou jezdeckou bitvou v evropských dějinách. Není bez zajímavosti, že v bitvě bylo poprvé ve větším měřítku využito nasazení zdravotníků označených červeným křížem na základě ženevské dohody z roku 1864. 

OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ

V muzeu je možné objednat také komentované prohlídky expozice a komentované prohlídky bojiště. Informace o cenách vstupného a komentovaných prohlídek naleznete v ceníku.

 

KONTAKT

Muzeum války 1866
Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary
telefon: +420 495 447 058
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhk.cz