Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje byl zřízen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 19/1019/2011 ze dne 17. srpna 2011 v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 5. ledna č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na léta 2011-2015. Vedením seznamu bylo pověřeno Muzeum východních Čech v Hradci Králové s účinností od 1. září 2011. Hlavním cílem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje. Metodický pokyn pro vedení Seznamu schválila Rada Královéhradeckého kraje usnesením RK/19/1019/2011 ze dne 17. srpna 2011.

Seznam obsahuje k 31. 12. 2017 následující statky:

1) 2012 - Východočeské loutkářství

Východočeské loutkářství bylo v roce 2012 zapsáno také na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

2) 2017 - Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku