Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje byl zřízen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. 19/1019/2011 ze dne 17. srpna 2011 v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 5. ledna č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na léta 2011-2015. Vedením seznamu bylo pověřeno Muzeum východních Čech v Hradci Králové s účinností od 1. září 2011. Hlavním cílem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje. Metodický pokyn pro vedení Seznamu schválila Rada Královéhradeckého kraje usnesením RK/19/1019/2011 ze dne 17. srpna 2011.
 

Seznam obsahuje následující statky:

 

1) 2012 - Východočeské loutkářství

Východočeské loutkářství bylo v roce 2012 zapsáno také na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

 

2) 2017 - Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku

Ke stažení (doc): Metodický pokyn pro vedení Seznamu

 

3) 2019 - Betlémářství

 

4) 2021 - České vodáctví – sociokulturní fenomén pobytu v přírodě spojený se splouváním vodních toků.

Ke stažení (doc): Návrhový a evidenční list seznam nemateriálních statků