Mistr tradiční rukodělné výroby

nahled 3977 gt6x0230Pomozte nám najít mistry tradiční rukodělné výroby. Cena je udělována tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Oprávněný předkladatel není omezen počtem návrhů a nominaci je možné podat do konce února 2020.

Krajské ocenění v oblasti tradičních lidových řemesel Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje uděluje Rada Královéhradeckého od roku 2017, kdy nahradilo původní cenu Zlatý kolovrat. Doživotně udělovaný titul je určen pouze občanům České republiky, jejichž činnost je spjata s územím Královéhradeckého kraje, a kteří ovládají postupy, dovednosti, znalosti a technologie v daném oboru tradiční rukodělné výroby, prezentují je na přehlídkách, výstavách a specializovaných akcích zaměřených na tradiční lidová řemesla a předávají své profesní dovednosti a zkušenosti svým následovníkům.


Jednotlivé obory tradiční rukodělné výroby se vymezují dle základního materiálu, z něhož jsou výrobky zhotoveny:

Dřevo – štípání, dlabání, zdobení, řezbářství, betlémářství apod.
Hlína – černá, glazovaná hrnčina, kamnářství, kamenina, fajánse apod.
Sklo – foukané a tvarované sklo, malba na sklo, zušlechťování skla, práce s korálky apod.
Kámen – kamenosochařství, zpracování drahých kamenů, kamenictví, výroba brousků apod.
Kov – kovářské práce, drátování, odlévání, ciselování apod.
Textil – ruční tkaní, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, výroba krojů, krojových součástek a obuvi apod.
Materiály rostlinného a živočišného původu, které nejsou primárně určeny pro konzumaci – ševcovství, brašnářství, sedlářství, zdobení kraslic, perníku apod.
Pletiva – pletení ze slámy, orobince, kukuřičného šustí, proutí, loubku apod.
Pečivo - obřadní, perníky apod.
Papír – výroba ručního papíru, betlémů apod.


nahled 3998 gt6x0053Oprávněnými předkladateli návrhů na ocenění jsou muzea, galerie, příspěvkové organizace, spolky, obce a právnické i fyzické osoby z řad odborné i laické veřejnosti. Oprávněný předkladatel není omezen počtem návrhů a nominaci je možné podat do konce února 2020. Návrhy přijímá Muzeum východních Čech v Hradci Králové prostřednictvím svého Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu v písemné i elektronické podobě. Ocenění následně schvaluje Rada Královéhradeckého kraje na základě doporučení Odborné komise pro tradiční lidovou kulturu Královéhradeckého kraje. Nově se do podávání nominací může zapojit i veřejnost.


Přijímání návrhů na udělení ocenění

Návrhy na udělení ocenění přijímá Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Návrhy splňující níže uvedená Pravidla pro podávání nominací se podávají v písemné i elektronické podobě na předepsaném formuláři včetně povinných příloh a čestného prohlášení na adresu muzea a uvedený kontaktní email a musí splňovat úplná pravidla pro podávání nominací.

Kontaktní údaje:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu
Eliščino nábřeží 465, 50001 Hradec Králové

Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Vlčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úplná pravidla pro podávání nominací, formulář a souhlas kandidáta

Pravidla pro udělení titulu

Formulář návrhu k nominaci (doc)

Formulář návrhu k nominaci (PDF)

Souhlas kandidáta (doc)

Souhlas kandidáta (PDF)

 

Přehled nositelů ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby

2018

1) Petra Hartmanová

Vrchlabí, výroba ozdob z foukaných skleněných perlí


2) Karel Kysilka

propagace a udržování podkovářského umění


betlémářská rodina jakub a martin sochorovi a ukázky jejich práce 23) Jan Merta, Jakub a Martin Sochorovi

Hradec Králové, předávání znalostí výroby betlémů v rámci rodinné tradice


2017

jana jarkovská 0121) Jana Jarkovská

Štěnkov, Třebechovice pod Orebem, obor výrobky z kukuřičného šustí