Hledáme nové Mistry tradiční rukodělné výroby

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Pomozte nám najít nové Mistry tradiční rukodělné výroby.

nahled 3977 gt6x0230Cena je udělována tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Oprávněný předkladatel není omezen počtem návrhů a nominaci je možné podat do 28. února 2023.

Krajské ocenění v oblasti tradičních lidových řemesel Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje uděluje Rada Královéhradeckého od roku 2017, kdy nahradilo původní cenu Zlatý kolovrat. Doživotně udělovaný titul je určen pouze občanům České republiky, jejichž činnost je spjata s územím Královéhradeckého kraje, a kteří ovládají postupy, dovednosti, znalosti a technologie v daném oboru tradiční rukodělné výroby, prezentují je na přehlídkách, výstavách a specializovaných akcích zaměřených na tradiční lidová řemesla a předávají své profesní dovednosti a zkušenosti svým následovníkům.


Jednotlivé obory tradiční rukodělné výroby se vymezují dle základního materiálu, z něhož jsou výrobky zhotoveny:

Dřevo – štípání, dlabání, zdobení, řezbářství, betlémářství apod.
Hlína – černá, glazovaná hrnčina, kamnářství, kamenina, fajánse apod.
Sklo – foukané a tvarované sklo, malba na sklo, zušlechťování skla, práce s korálky apod.
Kámen – kamenosochařství, zpracování drahých kamenů, kamenictví, výroba brousků apod.
Kov – kovářské práce, drátování, odlévání, ciselování apod.
Textil – ruční tkaní, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, výroba krojů, krojových součástek a obuvi apod.
Materiály rostlinného a živočišného původu, které nejsou primárně určeny pro konzumaci – ševcovství, brašnářství, sedlářství, zdobení kraslic, perníku apod.
Pletiva – pletení ze slámy, orobince, kukuřičného šustí, proutí, loubku apod.
Pečivo - obřadní, perníky apod.
Papír – výroba ručního papíru, betlémů apod.


nahled 3998 gt6x0053


Přijímání návrhů na udělení ocenění

Návrhy na udělení ocenění přijímá Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu východních Čech v Hradci Králové v písemné i elektronické podobě. Návrhy splňující níže uvedená Pravidla pro podávání nominací se podávají v písemné i elektronické podobě na předepsaném formuláři včetně povinných příloh a čestného prohlášení na adresu muzea a uvedený kontaktní email a musí splňovat úplná pravidla pro podávání nominací. Oprávněnými předkladateli návrhů na ocenění jsou muzea, galerie, příspěvkové organizace, spolky, obce a právnické i fyzické osoby z řad odborné i laické veřejnosti. Oprávněný předkladatel není omezen počtem návrhů.  Ocenění následně schvaluje Rada Královéhradeckého kraje na základě doporučení Odborné komise pro tradiční lidovou kulturu Královéhradeckého kraje.
Nově se do podávání nominací může zapojit i veřejnost.

Kontaktní údaje:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Vlčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úplná pravidla pro podávání nominací, formulář a souhlas kandidáta

Pravidla pro udělení titulu

Formulář návrhu k nominaci (doc)

Formulář návrhu k nominaci (PDF)

Souhlas kandidáta (doc)

Souhlas kandidáta (PDF)

 

Číst 758 krát Naposledy změněno %AM, %15 %319 %2024 %07:%led