Nositel tradice lidových řemesel

Od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky každoročně vybraným lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Udělování titulu upravuje vládní nařízení č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury. Program péče o zánikem ohrožené fenomény tradiční lidové kultury byl inspirován projektem UNESCO – Žijící lidské poklady. Vznikl tak projekt, jehož snahou je ocenit a veřejně zviditelnit výrobce, kteří na vynikající technické úrovni ovládají jedinečné a zánikem ohrožené technologie lidové výroby. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Z Královéhradeckého kraje byli oceněni:

2003

Ing. Oldřich Kvapil, Hořice, obor řezbář reliéfních forem na perník

2015

Ing. Josef Komárek, Hradec Králové, řezba králických figurek a betlémů

 

Ke stažení: Metodický návod k navrhování titulu Nositel tradice lidových řemesel

Odkazy:
www.lidovaremesla.cz - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR
http://seznam.lidovaremesla.cz - Databáze výrobců
www.nulk.cz - Národní ústav lidové kultury
www.lidovakultura.cz - články, události, výstavy