Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice

V roce 2003 vzala Vláda České republiky na vědomí zájem odborné veřejnosti a konkrétními opatřeními se vyjádřila k problematice ochrany nehmotného kulturního dědictví.
Dne 11. června 2003 vláda projednala a schválila usnesením č. 571 Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2004–2010, na kterou navázala nová Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011–2015 přijatá dne 5. ledna 2011 usnesením č. 11. Cílem obou koncepcí je ochrana hodnot vytvářených po celá staletí, které tvoří základ kulturní identity každého člověka. Konkrétní kroky směřují k efektivní dokumentaci a identifikaci tradiční lidové kultury, jejímu uchování a předávání dalším generacím, ale také k prezentaci a propagaci vůči veřejnosti.
Ke stažení (v PDF):