Etnografická podsbírka

ETNOGRAFIE

Etnografická podsbírka dokumentuje doklady tradiční lidové kultury. Obsahuje tak podmalby na skle, perníkářské formy, betlémy, devoční grafiku, tematicky zaměřené pohlednice. Její součástí je také fotodokumentace lidových zvyků, obyčejů a zvykoslovných předmětů.

Vývoj podsbírky

Základem současné etnografické podsbírky se staly sběry pro Národopisnou výstavu českoslovanskou, která se konala v roce 1895 v Praze. Sbírkový soubor byl dále obohacován především nesystematickou činností. Bohužel se předmětům později ani nedostávalo vhodného uložení. Betlémy a dřevořezby byly uloženy v Bělči nad Orlicí, podmalby a část dřevořezeb byly kolem roku 1960 převezeny do naprosto nevyhovujících hospodářských budov zámku Skalka, kde s nimi bylo nešetrně manipulováno. Část předmětů tak byla nenávratně zničena a ztracena. Teprve na počátku 80. let 20. století byly zbývající předměty převezeny zpět do Hradce Králové. Část předmětů (malovaný lidový nábytek) byla v minulosti přeřazena do fondu Bydlení-odívání. V roce 2017 byl stávající fond přeměněn na samostatnou podsbírku.

Chronologické vymezení

Etnografická podsbírka zahrnuje časově předměty z období od 17. století až do současnosti. Její těžiště představují exponáty z 19. století.

Geografické vymezení

V rámci etnografické podsbírky jsou uloženy předměty pocházející nejen z oblasti východních Čech, ale i z dalších regionů dnešní České republiky (např. severních a jižních Čech či Moravy a Slezska). Část předmětů nemá regionálně určený původ, neboť se jedná o všeobecně rozšířený materiál.

Umělecko-historická hodnota

Vzhledem k několika výjimečným souborům sbírkových předmětů (historické betlémy nebo podmalby na skle), ale i jednotlivin, má tato značnou umělecko-historickou hodnotu. Uvedené předměty se těší velkému zájmu ze strany badatelů i různých institucí v rámci jimi připravovaných výstav. Na nich jsou prezentovány i další předměty, které většinou mají právě prezentační a edukační význam.

Vnitřní struktura podsbírky

Etnografická podsbírka je členěna do čtyř sbírkových řad: EF/01 (písemnosti velkého formátu), EF/02 (písemnosti malého formátu), EF/07 (fotodokumentace – pozitivy) a EF/EM (trojrozměrné předměty).

Předměty I. kategorie

K významným sbírkovým předmětům v rámci etnografické podsbírky patří soubory betlémů, podmaleb na skle a devoční grafiky. Zvláště cenným předmětem je ceroplastika Klanění Tří králů z 18. století a nejstarší jednotliviny svatých obrázků pocházející z přelomu 17. a 18. století.

Doprovodná archivní dokumentace a související databáze

V rámci etnografické podsbírky je vedena elektronická databáze lidových zvyků v Královéhradeckém kraji, která souvisí s činností Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu. Evidováni jsou též nominovaní na krajské ocenění Zlatý kolovrat, dále nominace na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury v Královéhradeckém kraji a Nositelé tradice lidových řemesel pocházející z Královéhradeckého kraje.

Kurátorem podsbírky je Mgr. Martina Vlčková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.