Podsbírka kulturní život

KULTURNÍ ŽIVOT

Podsbírka Kulturní život dokumentuje historii kulturního a uměleckého života v jeho rozmanitých podobách. Zabývá se dokumentací činnosti kulturních institucí, jejich členů a interpretů, autorů včetně výsledků jejich tvorby a akcí určených veřejnosti. Součástí této podsbírky jsou jak umělecká díla (obrazy, grafiky, sochy, ex libris, literatura), tak obrazová a tištěná dokumentace, včetně trojrozměrných předmětů, které dokládají tuto činnost.

Vývoj podsbírky

Počátky stávající podsbírky se váží k založení muzea v Hradci Králové. Její sbírkové předměty byly součástí jak Městského historického muzea v Hradci Králové (od 20. let 20. století spravovalo toto muzeum i městskou obrazárnu), tak Průmyslového muzea pro severovýchodní část Království českého tamtéž, ve které se městské muzeum v roce 1896 rozdělilo. Od 20. do 50. let 20. století byly sbírkové předměty součástí divadelního a hudebního oddělení muzea a původních řad plakátů, drobných tisků a pozitivů, literárního a hudebního archivu. Ve druhé polovině 50. let byly veškeré umělecky cenné předměty výtvarného umění přesunuty do nově založené Krajské galerie v Hradci Králové. Ve fondu muzea zůstala převážně výtvarná díla dobové grafiky obsahující ikonografii obcí a měst, především Hradce Králové. Částečná delimitace se v 60. letech dotkla též tzv. literárního archivu (fond Literatura), kdy byla část materiálu předána do Státního okresního archivu v Hradci Králové. Na přelomu 60. a 70. let 20. století byly v rámci historického oddělení muzea sbírkové předměty rozčleněny tematicky po oborech do jednotlivých fondů. Od roku 2017 tvoří fondy Divadlo, Hudba, Kultura, Literatura a Výtvarné umění součást samostatné podsbírky muzea nazvané Kulturní život.

Chronologické vymezení

Podsbírka Kulturní život zahrnuje z hlediska časového vymezení předměty z 15. století až po současnost. Nejpočetněji jsou zde zastoupeny předměty z období 2. poloviny 18. století, 19. století a 1. poloviny 20. století.

Geografické vymezení

Základ podsbírky představují předměty pocházející z území dnešní České republiky, se specializací na region severovýchodních Čech. Zejména sbírky ex libris však mají přesah celoevropský a ojediněle i z jiných kontinentů.

Umělecko-historická hodnota

Podsbírka Kulturní život jako celek má významnou odbornou i kulturně historickou hodnotu, a to zejména pro regionální dějiny severovýchodních Čech a samotné město Hradec Králové. Její součástí jsou však i nenahraditelné sbírkové soubory značně výrazně přesahující regionální význam. Jako příklad lze uvést sbírku hudebních rukopisů, z nichž nejstarší iluminované pocházejí z období 15. a 16. století, nebo rozsáhlý soubor ex libris.

Vnitřní struktura podsbírky

Podsbírku Kulturní život tvoří v současné době pět fondů: Divadlo, Hudba, Kultura, Literatura a Výtvarné umění. Každý fond zahrnuje několik řad podle typů sbírkových předmětů:

fond Divadlo: DI/01 (písemnosti, velký formát), DI/02 (písemnosti, malý formát), DI/04 (trojrozměrné předměty) a DI/07 (pozitivy);

fond Hudba: HU/01 (písemnosti, velký formát), HU/02 (písemnosti, malý formát), HU/07 (pozitivy), HU/HA (Hudební archiv s podskupinou Hr), HU/IN (trojrozměrné předměty);

fond Kultura: KU/01 (písemnosti, velký formát), KU/02 (písemnosti, malý formát), KU/03 (textilie), KU/04 (trojrozměrné předměty), KU/05 (drobná plastika), KU/06 (audio-video), KU/07 (pozitivy);

fond Literatura: LI/01 (písemnosti, velký formát), LI/02 (písemnosti, malý formát), LI/07 (pozitivy), LI/LA (Literární archiv);

fond Výtvarné umění: VU/01 (písemnosti, velký formát), VU/02 (písemnosti, malý formát), VU/04 (trojrozměrné předměty), VU/07 (pozitivy).

Předměty I. kategorie

Příkladem sbírkových předmětů mezinárodního významu jsou hudební rukopisy z provenience kůru kostela sv. Ducha v Hradci Králové (včetně nejstarších iluminovaných z 15. a 16. století). K významným sbírkovým předmětům lze zařadit soubor literárních rukopisů (ceněných pro svou obsahovou rozmanitost), soubor žesťových nástrojů firmy V. F. Červený z Hradce Králové, soubor předmětů z pozůstalosti spisovatele Ignáta Hermanna, rozsáhlý soubor exlibris, obraz Panny Marie Piekarské, reliéf Smrti Panny Marie, veduty Hradce Králové nebo portrét kněze Václava Michala Pešiny z Čechorodu od Josefa Mánesa.

Doprovodná archivní dokumentace a související databáze

V rámci podsbírky Kulturní život je vedena a dále průběžně rozšiřována databáze výstav královéhradeckého muzea od jeho založení po současnost. Probíhá vytváření přehledů divadelních představení ochotnických divadelních spolků. Zpracován byl seznam zbývajících nezařazených předmětů z původní řady Drobné tisky (veden ve Word), mezi nimiž se nacházejí také ty se vztahem k fondům této podsbírky.

Kurátorkou sbírkových fondů kultura, divadlo, hudba je PhDr. Jaroslava Pospíšilová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (po ukončení mateřské dovolené by měla spravovat Martina Vlčková)

Kurátorkou sbírkových fondů literatura je PhDr. Pavla Koritenská, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kurátorkou sbírkových fondů výtvarné umění je PhDr. Markéta Pražáková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.