Podsbírka umělecký průmysl

UMĚLECKÝ PRŮMYSL

Podsbírka Umělecký průmysl dokumentuje historii a produkty uměleckého řemesla. Zahrnuje výrobky různého charakteru a z různých materiálů. Jedná se např. o šperky, hodiny, předměty z keramiky a skla nebo doklady uměleckého zámečnictví a kovářství.

Vývoj podsbírky

Základ současné podsbírky Uměleckého průmyslu se začal tvořit při samém vzniku muzea v Hradci Králové. V roce 1896, kdy došlo ke vzniku Průmyslového muzea pro severovýchodní část Království českého v Hradci Králové, byly stávající předměty předány do nové instituce, která se zaměřila na systematické budování sbírky v této oblasti. Kromě jiného byly darem získány velké soubory kovaných prací a drobných předmětů ze železa, jako tzv. Zeyerova sbírka nebo první a druhá Tausendova sbírka. Nakupována byla nejen současná domácí produkce, ale výběrově také zahraniční. Po skončení druhé světové války se královéhradecká muzea opět sloučila do jediné instituce. Nadále byla sbírka doplňována a rozšiřována nákupy, dary i převody z jiných muzeí (např. z muzea v Broumově). Součástí fondu byly rovněž umělecko-průmyslové předměty, které pocházely z nálezů (sbírková řada U/A). Ta však byla později převedena do archeologického pracoviště MVČ HK. V roce 2017 se dosavadní sbírkový fond Umělecký průmysl stal samostatnou podsbírkou.

Chronologické vymezení

Podsbírka Uměleckého průmyslu zahrnuje předměty mapující a dokumentující vývoj uměleckého řemesla v období od středověku prakticky až do současné doby. Převahu zde mají předměty z mladších období (19. a 20. století).

Geografické vymezení

V podsbírce Uměleckého průmyslu jsou uloženy především předměty, které jsou geograficky spojeny s územím dnešní České republiky. V jednotlivých sbírkových řadách se ovšem nachází rovněž doklady zahraniční produkce, pocházející z různých evropských států. Úzce regionální (královéhradecký) původ má kolekce kovaných a cizelovaných předmětů, které jsou spojené s činností Školy pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové. Osobnosti spjaté s touto školou následně ale působily na mnoha místech.

Umělecko-historická hodnota

Svým rozsahem a obsahem patří podsbírka Uměleckého průmyslu jako celek v rámci České republiky k významným regionálním kolekcím. Za nejvýznamnější soubor, který má jednoznačně význam nadregionální, lze označit kované a zámečnické práce, jehož vznik ovlivnila jak historická tradice, tak úzká vazba někdejšího průmyslového muzea na královéhradeckou Školu pro umělecké zámečnictví. Soubor dokládá souvislý vývoj středoevropského kovářství a zámečnictví od středověku do 20. století. Zajímavé jsou kolekce orlického a secesního skla a sklářská produkce 20. a 30. let 20. století, kde jsou zastoupena autorská díla Josefa Drahoňovského a dalších sklářských výtvarníků této doby. Součástí umělecko-průmyslové podsbírky je sbírková řada šperků a bižuterie s cennými ukázkami granátových prací, lidových stříbrných šperků a ocelové bižuterie. V ostatních sbírkových řadách jsou uloženy předměty, které se vyznačují vzhledem ke své různorodosti, značně odlišnou výtvarnou i dokladovou hodnotou. Vedle běžnějších předmětů se tak objevují vzácné exponáty, jako např. tzv. Eliščin pás nebo gotické monstrance.

Vnitřní struktura podsbírky

Podsbírka Uměleckého průmyslu je v současné době členěna do 15 sbírkových řad systematické evidence (2. stupeň evidence). Předměty jsou rozděleny podle svého charakteru, funkce nebo materiálu: U/01 (písemnosti velkého formátu), U/02 (písemnosti malého formátu), U/07 (fotografie), U/C (cínové předměty), U/D (domácnost), U/H (hodiny), U/K (keramika), U/L (svítidla), U/M (ostatní kovové předměty), U/O (drobné ozdobné předměty), U/R (církevní předměty), U/S (sklo), U/T (schránky), U/V (varia) a U/Z (předměty ze železa).

Předměty I. kategorie

K nejvýznamnějším sbírkovým předmětům v rámci podsbírky Uměleckého průmyslu patří především tzv. Eliščin pás a sada 24 stříbrem a emailem zdobených lžiček z konce 15. století, které byly muzeu předány již v době jeho vzniku městským úřadem v Hradci Králové, kde byly uchovávány jako tzv. purkmistrovský poklad. Značný význam mají některé liturgické předměty ze 14. až 16. století, ke kterým náleží gotické monstrance, renesanční ciborium se lžičkami nebo renesanční kalich. Za významný je třeba označit soubor secesních předmětů z přelomu 19. a 20. století, mezi nimiž jsou zastoupeny práce Franty Anýže, Josefa Kratiny, Josefa Drahoňovského, Františka Bílka a dalších a dále také kolekci šperků z drahých kovů nebo granátový šperk.

Kurátorem podsbírky je PhDr. Markéta Pražáková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.