ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 37

 acta 37 obalka2

Na této stránce jsou publikovány volně přístupné příspěvky přírodovědeckého časopisu ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 37, který byl na závěr roku 2018 vydán také v tradiční tištěné podobě.

Vydavatel © 2018 Muzeum východních Čech v Hradci králové
ISSN 0231-9616 (print)
ISSN 2571-1628 (online)
Formát: 210x297 mm
Tištěná verze: e-shop

 

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 37. //

Petr Mückstein & Bohuslav Mocek // pdf (4MB)
A catalogue of the type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the Museum of East Bohemia, Hradec Králové. Part 2: Scarabaeidae: Cetoniinae (including Trichiini). / Katalog typových exemplářů brouků (Coleoptera) uložených v Muzeu východních Čech, Hradec Králové. Část 2: Scarabaeidae: Cetoniinae (včetně tribu Trichiini).

Tomáš Zapletal // pdf (1,5MB)
Maximální růst tolstolobce pestrého (Hypophthalmichthys nobilis Richardson) v severovýchodních Čechách / Maximal growth of bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis Richardson) in Northeastern Bohemia

Tereza Tejklová // pdf (7MB)

Houby bohdanečského lázeňského parku a okolí (východní Čechy) / Fungi of the spa park in Lázně Bohdaneč and its vicinity (East Bohemia, Czech Republic)

Věra Samková (ed.) // pdf (1,8MB)
Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017 / Results of the Floristic Summer School of the East Bohemian branch of the Czech Botanical Society in Dobruška 8–11 June 2017

Jan Juráček // pdf (5MB)
Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 3. část (1901–1945). / History of tectonic research of the Bohemian Cretaceous Basin. Part 3 (1901–1945).

Bohuslav Mocek // pdf (640kB)
Vladimír Zeman, CSc. – 85letý / Vladimír Zeman CSc. – eighty–five years old

 

Více o časopisu...