Detektorový průzkum

Detektorový průzkum

Detektorový průzkum archeologického dědictví Královéhradeckého kraje / Archeologické památky jsou ohromnou studnicí poznání o naší společné minulosti a možná i budoucnosti. Zůstanou jí jedině tehdy, vydáme-li se cestou spolupráce, vzájemného respektu a důvěry...

 

//  Novinky  /  Kontakt  /  Jak nalézat a neničit?  /  Mapa nalezišť

 

Novinky

Muzeum východních Čech v Hradci Králové provádí předstihovou prospekci na níže uvedených plochách, kde se připravuje budoucí výstavba. Tyto plochy jsou aktuálně volně přístupné.

Smlouva o vydání průkazu hledače předpokládá předchozí spolupráci s některým z muzeí Královéhradeckého kraje v podobě alespoň pěti školení, společných organizovaných prospekcí nebo jiných obdobných akcí, na základě kterých může některý z archeologů potvrdit dostatečnou kvalifikaci hledače. Průkazku lze vydat pouze po domluvě a souhlasu s některým z možných archeologů – garantů uvedených v adresáři.

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Charakteristika nálezů z „nekovového“ pravěku, způsoby získávání nekovových artefaktů, dokumentace nekovových artefaktů, nemovité archeologické památky, dokumentace nemovitých památek. Seminář obsahuje zvukový komentář.

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Archeologické památky jsou nenahraditelným zdrojem poznání o vývoji lidské společnosti v minulosti. Často skrývají i cenné informace o tom, co nás čeká v budoucnosti. Seminář obsahuje zvukový komentář.

Detektorový průzkum archeologického dědictví Královéhradeckého kraje / Archeologické památky jsou ohromnou studnicí poznání o naší společné minulosti a možná i budoucnosti. Zůstanou jí jedině tehdy, vydáme-li se cestou spolupráce, vzájemného respektu a důvěry...

Průběžně aktualizovaná mapa archeologických nalezišť na území Královéhradeckého kraje stanoví plochy, na nichž lze provádět prospekci pouze s vědomím garanta průkazu, případně archeologa územně příslušného okresního nebo krajského muzea. Předchozí souhlas může být v případě kontroly ověřován.

Archeologové / Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum Náchodska, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově