Detektorový průzkum

Detektorový průzkum

Detektorový průzkum archeologického dědictví Královéhradeckého kraje / Archeologické památky jsou ohromnou studnicí poznání o naší společné minulosti a možná i budoucnosti. Zůstanou jí jedině tehdy, vydáme-li se cestou spolupráce, vzájemného respektu a důvěry...

 

//  Novinky  /  Kontakt  /  Jak nalézat a neničit?  /  Mapa nalezišť

 

Novinky

Rekonstrukce techniky bimetalického celoplošného plátování na příkladu repliky raně středověké sekery – bradatice – ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové.

25. listopadu 2023 od 9 do 13 hodin

Září 2023 / Spolupracovníci muzea vypomohli při další detektorové prospekci na budoucí stavbě dálnice D11

Květen 2023 / Muzeum východních Čech v Hradci Králové se svými spolupracovníky provedlo rozsáhlou detektorovou prospekci budoucí trasy dálnice D35.

11. a 13. října 2022 se Muzeum východních Čech v Hradci Králové připojí k Mezinárodnímu dni archeologie.

26. dubna 2022 / od 17.30 hodin / Seminář detektorové prospekce v přednáškovém sále Muzea východních Čech v Hradci Králové

Muzeum Východních Čech v Hradci Králové se letos připojuje k Mezinárodnímu dni archeologie, který připadá na sobotu 16. října 2021.

Nedaleko smiřického nádraží dokončují hradečtí muzejní archeologové největší výzkum letošní sezóny.
V uplynulých týdnech byla dokončena detektorová prospekce v prostorech bojiště Prusko-rakouské války z roku 1866 u Svinišťan nedaleko České Skalice, kterou zajišťovalo archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové.

V této složce naleznete záladní souhrn informací a pravidel pro vzájemnou spolupráci mezi archeology a hledači s detektory.

Téměř padesát dobrovolníků, zapojených do projektu Královéhradeckého kraje "Jak nalézat a neničit", pomáhalo archeologům našeho muzea při prospekci krajiny v prostoru různých plánovaných staveb. 

5. 3. - 5. 9. 2021 / Výstava Poklady spolupráce představuje výběr archeologických nálezů od spolupracovníků muzea, které byly zaevidovány do roku 2019.

Smlouva o vydání průkazu hledače předpokládá předchozí spolupráci s některým z muzeí Královéhradeckého kraje v podobě alespoň pěti školení, společných organizovaných prospekcí nebo jiných obdobných akcí, na základě kterých může některý z archeologů potvrdit dostatečnou kvalifikaci hledače. Průkazku lze vydat pouze po domluvě a souhlasu s některým z možných archeologů – garantů uvedených v adresáři.

Mgr. Petr Čechák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Charakteristika nálezů z „nekovového“ pravěku, způsoby získávání nekovových artefaktů, dokumentace nekovových artefaktů, nemovité archeologické památky, dokumentace nemovitých památek. Seminář obsahuje zvukový komentář.

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Archeologické památky jsou nenahraditelným zdrojem poznání o vývoji lidské společnosti v minulosti. Často skrývají i cenné informace o tom, co nás čeká v budoucnosti. Seminář obsahuje zvukový komentář.

Strana 1 z 2