Jak nalézat a neničit?

Detektorový průzkum archeologického dědictví Královéhradeckého kraje / Archeologické památky jsou ohromnou studnicí poznání o naší společné minulosti a možná i budoucnosti. Zůstanou jí jedině tehdy, vydáme-li se cestou spolupráce, vzájemného respektu a důvěry...

 

detektor img 01b

Kdo by nechtěl nalézt poklad? Když se tak opravdu stane, není to jen velké štěstí, ale i velká odpovědnost. Odpovědnost k památce, která přečkala v zemi stovky i tisíce let, odpovědnost k naší společné kolektivní paměti i odpovědnost k vlastnímu svědomí. Už ve středověku držel král regál, tedy přednostní právo na všechny poklady ukryté v zemi. Toto právo převzal v moderní Evropě stát nebo jeho samosprávné části. Dnes jsou tyto památky společným dědictvím nás všech a jsou ukládány do veřejných muzejních sbírek. I když ani muzejní sbírky nebyly v minulosti ušetřeny různých živelních pohrom nebo kriminálních činů, přesto je v nich šance, že se těmito památkami budou moci těšit i další generace a čerpat z nich poučení, jistě nejvyšší.

Detektorový průzkum dnes patří k velmi rozšířenému způsobu trávení volného času a cestou, jak si vyčistit hlavu od každodenních starostí. Použití detektoru kovů samo o sobě není nezákonné. V rozporu se zákonem je cílené vyhledávání archeologických památek, není-li k tomu člověk oprávněn, a zejména pak zamlčení jejich nálezu. „Regál na poklady“ získal moderní podobu oprávnění k provádění archeologických výzkumů. Má to dobrý důvod. Objev zcela nového naleziště nebo historicky významného předmětu, který doplní skládačku naší minulosti, je bezpochyby velkým přínosem. Je ovšem jen malý krůček od objevu historické hodnoty k jejímu zničení z nevědomosti. Záleží na tom, jak se nálezce zachová. Proto nyní profesionální archeologové podávají ruku ke spolupráci všem, komu není naše kulturní dědictví lhostejné.

Dobrovolný spolupracovník má široké pole působnosti, kde může uplatnit svou zdatnost s detektorem kovů i bez něj. Čeká na něj sféra průzkumů krajiny a objevování nových lokalit, protože profesionálních archeologů je málo a většinou jsou plně vytíženi záchranou památek na stavbách, správou sbírek a dalšími povinnostmi. Smyslem hry je užít si zábavu a vzrušení, přispět ke společnému bohatství památek a poznání, a přitom nenadělat bez zlého úmyslu nenapravitelnou škodu. Chce to jen být dopředu domluveni, hrát fér a dodržovat pravidla – na obou stranách.

Zatímco v ornici se předměty po staletí převracejí, posouvají a pomalu, ale jistě ničí, takže jejich odebrání může být často spíš záchranou, v lese nebo hlouběji pod proorávanou vrstvou ornice je to jiné. Tam se předměty dochovaly v původních souvislostech. Ty dávají nálezu nesrovnatelně vyšší historickou vypovídací hodnotu. To ovšem jen v případě, že se přesné místo nálezu podaří správně zachytit a původní souvislosti v zemi zdokumentovat. Výzkum musí mít předem promyšlenou metodu a záměr. Neodborné vyhrabání nálezu ho vždy znehodnotí a část příběhu minulosti se tak navždy ztratí. Správně odhadnout všechny okolnosti už nějaký cvik vyžaduje. Proto musí archeolog studovat, a dobrovolný spolupracovník by měl absolvovat aspoň základní školení, aby pak v terénu nezaváhal. Nikdo učený z nebe nespadl, ale včasná konzultace s odborníkem může zachránit mnohé.

Jak předejít zbytečným ztrátám? Nezbytným minimem je fotografie místa nálezu, jeho souřadnice a údaj o hloubce nálezu. Čím víc údajů, tím lépe. I dobře míněné pokusy o domácí očistu nebo dokonce konzervaci mohou skončit zničením jemné výzdoby nebo zbytků dřeva či látek, v nichž byl předmět kdysi obalen a které by v laboratoři vydaly unikátní svědectví. Základem je vždy včasný kontakt archeologa. Většina z nich se spolupráci nebrání. Není třeba se toho obávat. Pokud se podaří vybudovat vzájemnou důvěru, je poctivě míněná spolupráce vždy vítána.

A na závěr? Ani sebelepší metoda, ani velký přínos pro vědecké poznání nenahradí prostou lidskou slušnost a ohleduplnost k právům druhého a respekt k zákonům. Nejen památkovému. I když je pohyb volnou krajinou zaručen právem, je třeba dbát na to, aby nevznikala škoda na zasetých plodinách, aby majitel či uživatel pozemků věděl a souhlasil s pohybem větších skupin a zásahy pod zem, a aby bylo zkoumané místo uvedeno do původního stavu.

 

Pomozte při odhalování naší společné minulosti, jen tak můžeme přispět k lepší budoucnosti!

 

Kontaktní informace

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové 3
+420 495 512 391, +420 495 512 392
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhk.cz

 

Mgr. Petr Čechák, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 702 254 953
specializace: doba kamenná

 

PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 603 188 845
specializace: doba bronzová

 

Mgr. Pavel Horník
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 734 836 764
specializace: doba laténská, doba římská a stěhování národů

 

Mgr. Radek Bláha
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 603 114 104
specializace: středověk a raný novověk

 

Mgr. Petra Rokoská
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 606 082 574
specializace: středověk a raný novověk

 

Bc. Lenka Kratochvílová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 495 544 996
koordinátorka programu "Jak nalézat a neničit".

 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 494 534 450
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.moh.cz

 

PhDr. Martina Beková
+420 494 534 450, +420 721 857 687
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
+420 493 532 204
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

Mgr. Jiří Unger, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 731 083 326

 

Bc. Veronika Knobová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 493 532 204
+420 725 986 647

 

Mgr. Veronika Dospíšilová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 722 993 601

 

Mgr. Dominika Schmidtová
+420 728 372 373

 

Muzeum Náchodska
Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod
+420 491 423 248
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumnachod.cz

 

Mgr. Jan Košťál
+420 604 134 241
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150, 541 01 Trutnov
+420 499 811 897
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumtrutnov.cz

 

Mgr. Ondřej Tůma
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 723 948 756

 

 

 detektory partneri