Mezinárodní den archeologie 2022

11. a 13. října 2022 se Muzeum východních Čech v Hradci Králové připojí k Mezinárodnímu dni archeologie.

Archeologický svátek připadá každoročně vždy na třetí sobotu v říjnu. Při této příležitosti archeologové připravují společenské a kulturní akce pro širokou veřejnost.

 

11. října 2022 / od 17 hodin
PŘEDNÁŠKA v přednáškovém sále na Eliščině nábřeží / vstupné 50 Kč, zlevněné 20 Kč

SKUTEČNĚ MĚNÍCÍ SE SVĚT?
Mezolitičtí lovci a neolitičtí zemědělci představovali dva velice odlišné světy, které se na našem území během několika staletí vystřídaly zhruba polovině 6. tisíciletí př. n. l. Zatímco rozdíly mezi oběma skupinami jsou dobře známy a často popisovány, byly si oba tyto světy i v lecčem podobné či naprosto totožné. Právě na téma podobností posledních lovců s prvními zemědělci se zaměří přednáška Petra Čecháka doplňující aktuální výstavu Měnící se svět.

 

13. října 2022 / od 13 do 19 hodin / Mezinárodní den Archeologie / vstup zdarma
Otevřené depozitáře archeologie a militárií 1866 v Gayerových kasárnách 

13–17 hodin -  komentovaná prohlídka pro širokou veřejnost a účastníky detektorového semináře
17–19 hodin -  komentovaná prohlídka pro pokročilé spolupracovníky detektorové prospekce
Přednáškový sál v Gayerových kasárnách
16–17 hodin - přednáška pro širokou veřejnost "Nové výzkumy královéhradeckého muzea" - výběr toho nejzajímavějšího z posledních dvou let
17–18 hodin - seminář pro začínající detektoráře
Vestibul v Gayerových kasárnách
Prezentace bastionu a výzkumu barokní pevnosti (Gayerova kasárna, Moravská brána)
Prezentace vybraných archeologických nálezů z vlastních výzkumů a předmětů předaných v posledních dvou letech dobrovolnými spolupracovníky