Akce 2015

24. 9. 2015 - S konzervací předmětů z významného archeologického nálezu hrobu šamana lužické kultury v lokalitě Michnovka Vás seznámí restaurátorka Muzea východních Čech Marcela Raková.

19. 9. 2015 - Pojďme se na chvíli stát věštci, nahlédnout pomocí kresby a barev do tajemné budoucnosti a vytvořit příběhy zamilovaného páru na obraze.

15. 9. 2015 - Inspirativní mykologicko-botanická exkurze do Šimkových sadů. O houbách, stromech a rostlinách s RNDr. V. Samkovou, Ph.D. a Bc. T. Tejklovou.

11. 9. 2015 - Nahlédněte do prostoru kupole či přilehlé střechy budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové a vychutnejte si výhled na severozápadní část města. V rámci Dne evropského dědictví navštivte i další hradecké věže a věžičky.

10. 9. 2015 - Návštěva restaurátorských dílen muzea v Gayerových kasárnách Vás seznámí s prací odborných pracovníků – restaurátorů, zejména pak s restaurováním archeologických nálezů.

9. 9. 2015 - V netradiční komentované prohlídce výstavy Ochechule, ďasové a další bájní tvorové moří se mimo jiné dozvíte, co je realita a co fikce v dílech Julese Verna z pohledu zoologa a kurátora výstavy Mgr. Josefa Hotového.

21. 8. 2015 - Večerní vycházka po hospitalu Kuks a blízkém okolí spojená s ukázkou detekce netopýřích echolokačních signálů a odchytem netopýrů do nárazové sítě. Akce se uskuteční za každého počasí.

19. 8. 2015 - V komentované prohlídce stejnojmenné výstavy Vás kurátor Mgr. Josef Hotový seznámí se vznikem legend o bájných tvorech, kteří údajně ztrpčovali život námořníkům.

01. 07. 2015

PROCHÁZKY MUZEEM

1. 7. 2015 až 31. 8. 2015 - vždy od 10.30 a od 15.30 hodin v úterý, středu, čtvrtek a pátek Pravidelné komentované prohlídky výjimečné monumentální budovy muzea vystavěné v letech 1909–1912 podle do detailů rozpracovaného návrhu architekta Jana Kotěry.

30. 6. 2015 - Školáci a školačky, přineste své vysvědčení a budete mít vstup do muzea zdarma! Navíc zažijete zábavný a hravý den, na který jsme připravili množství her na námořní a pirátské motivy.

23. 6. 2015 - Na severních svazích Kopce sv. Jana se dosud vyskytují druhově bohatá travinobylinná společenstva, dubohabrové lesy, typické a běžnější druhy rostlin a hub, ale i některé vzácnější.

21. 6. 2015 - Antická tragédie v ryze současném zpracování. Skončila válka a buduje se nová společnost. Začíná souboj o lidskou důstojnost, rozbíhá se rozprava o člověku. V rámci festivalu Open Air Program.

20. 6. 2015 - Dětské odpoledne plné netradičních zážitků v muzeu na Chlumu. Jak těžká je skutečná historická puška? Střelba z historické pušky, vojenský výcvik, příprava obvazů a ošetřování ran. Vstup pro děti zdarma.

18. 6. 2015 - V sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové přiblíží v přednášce SVOBODA PŘIŠLA V MÁJI PhDr. Jaroslava Pospíšilová protinacistický odboj v regionu.