PŘEDNÁŠKA RESTAUROVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

24. 9. 2015 - S konzervací předmětů z významného archeologického nálezu hrobu šamana lužické kultury v lokalitě Michnovka Vás seznámí restaurátorka Muzea východních Čech Marcela Raková.

 

KLUB SENIORŮ SE USKUTEČNÍ

24. září 2015 od 10.00 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové
michnovka-02.jpg
S konzervací předmětů z významného archeologického nálezu hrobu šamana lužické kultury v lokalitě Michnovka Vás v rámci Klubu seniorů seznámí restaurátorka Muzea východních Čech v Hradci Králové Marcela Raková.