JULES VERNE A BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ

9. 9. 2015 - V netradiční komentované prohlídce výstavy Ochechule, ďasové a další bájní tvorové moří se mimo jiné dozvíte, co je realita a co fikce v dílech Julese Verna z pohledu zoologa a kurátora výstavy Mgr. Josefa Hotového.

NETRADIČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

se uskuteční ve středu 9. září 2015 od 17.00 hodin
oche-01.jpg
V netradiční komentované prohlídce výstavy Ochechule, ďasové a další bájní tvorové moří se mimo jiné dozvíte, co je realita a co fikce v dílech Julese Verna z pohledu zoologa a kurátora výstavy Mgr. Josefa Hotového. Vstup: základní 50 Kč, snížené 20 Kč.
oche-02.jpg

DALŠÍ TÉMATICKÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

 
14. října 2015
/  BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ V DÍLE HOMÉRA A DALŠÍCH ANTICKÝCH AUTORŮ
Pokusíme se zrekonstruovat průběh plavby Odyssea z bojiště u města Troji zpět na rodný ostrov Ithaka, povíme si též o plavbě lodi Argo za zlatým rounem a hlavně se seznámíme s bájnými i reálnými živočichy, s nimiž se tito plavci setkali.
 
10. listopadu 2015
/  BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ V DÍLE RENESANČNÍCH PŘÍRODOVĚDCŮ
Tato komentovaná prohlídka bude zároveň jakousi dernierou výstavy Ochechule, ďasové a další bájní tvorové moří. Představíme si nejstarší zoologické knihy a nejzajímavější obyvatele moří, kteří jsou v těchto knihách popsáni a často též vyobrazeni.
 
Začátky vždy od 17.00 hodin