NÁVŠTĚVA RESTAURÁTORSKÝCH DÍLEN

10. 9. 2015 - Návštěva restaurátorských dílen muzea v Gayerových kasárnách Vás seznámí s prací odborných pracovníků – restaurátorů, zejména pak s restaurováním archeologických nálezů.

 

AKCE KLUBU SENIORŮ SE USKUTEČNÍ

10. září 2015 od 10.00 hodin v restaurátorských dílnách Muzea východních Čech v Hradci Králové
dilny.jpg
Členové a příznivci Klubu seniorů navštíví restaurátorské dílny muzea v Gayerových kasárnách a seznámí se s prací odborných pracovníků – restaurátorů. Ukázky budou věnovány zejména restaurování archeologických nálezů, především pak hrobovému textilu z bojiště bitvy 1866.