Akce 2015

22. 4. 2015 - Jubilejní 25. ročník pootvírá dveře přírodovědeckého pracoviště v Gayerových kasárnách. Jakým způsobem se získávají nové sbírky? Jaké jsou metody terénního a laboratorního zpracování zkamenělin, rostlin a živočichů?

19. 4. 2015 - Staneme se pirátskými krejčími a švadlenkami a budeme pomáhat. Společně s herečkou Klicperova divadla Martou Zaoralovou, patronkou projektu, vytvoříme pirátské panenky pro děti ze třetích zemí i pro sebe. Kostým piráta vítán.

19. 4. 2015 - Poznejte blíže výjimečnou krásu architektury budovy muzea a její historii v širších souvislostech než je běžné a navštivte i běžně nepřístupné prostory.

18. 4. 2015 - Tradiční jarní brigáda pro všechny zájemce, kteří chtějí pomoci přírodě a zapojit se do práce při kosení luk, odklízení trávy, odstraňování stařiny z vřesovišť, při kácení, stříhání náletových dřevin a úklidu odpadků.

16. 4. 2015 - V přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové PhDr. Vojtěch Brádle doplní seniorům informace o vývoji platidel od 10. do počátku 14. století a zajímavých depotech nalezených v Hradci Králové a okolí.

8. 4. 2015 - Jedinečný objev rondelu z období kolem roku 4 700 př. n. l. kultury s vypíchanou keramikou v poutavé přednášce doc. PhDr. Jaromíra Kovárníka CSc. Vstup zdarma.

2. 4. 2015 - Výstavou Královéhradecký poklad, která mapuje jejich vývoj od 10. do počátku 14. století, provede členy a přívnivce Klubu seniorů kurátor PhDr. Vojtěch Brádle.

29. 3. 2015 - O tradicích Velikonoc, o jaru i o zdobení vajec bude poslední březnová neděle v muzeu. Vyzdobte si svůj domov společně vytvořenými jarními dekoracemi.

29. 3. 2015 - Poznejte blíže výjimečnou krásu architektury budovy muzea a její historii v širších souvislostech než je běžné a navštivte i běžně nepřístupné prostory.

28. 3. 2015 - Malá přehlídka uniformovaných jednotek rakouských a pruských vojáků, podrobný rozbor „jehlovky“, vystoupení pěveckého sboru BONI PUERI a další akce doprovodí slavnostní zahájení sezóny 2015 MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU.

25. 3. 2015 - V přednášce se dozvíte o zajímavém způsobu života včel, o jejich orientaci v přírodě nebo o vzájemné komunikaci. Nebude chybět stručný přehled o evoluci včel.

21. 3. 2015 - Ukázat, číst, pohladit, obejmout... Klasické sochy jsou vytesány do kamene, mramoru či odlité z bronzu. Použitím netradičních technik spojíme dotýkání živého těla s neživou hmotou.

19. 3. 2015 - Při procházce historickým centrem Hradce Králové se členové a přívnivci Klubu seniorů seznámí se stavebními památkami a zajímavostmi z pestré historie města.

11. 3. 2015 - Navštivte v doprovodu kurátora výjimečnou výstavu a uvidíte, jak se restaurují a konzervují mince. Základem výstavy je poklad převážně českých denárů, který byl objeven v Hradci Králové.