Novinky Laboratoře

Sobota 11.června 2022 od 10 do 15 hodin se přijďte podívat na práci konzervátorek Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Sanační konzervace unikátní ptačí sekery
12. 11. 2019

Světec s knihou

Okénko do oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů
Okénko do oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů
Okénko do oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů
Pracoviště ochrany sbírkových předmětů Muzea východních Čech v Hradci Králové otevře pro veřejnost své konzervátorské dílny na odloučeném pracovišti Lipová 56, 503 21 Stěžery v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování.