Mince - parvus Václava II

Okénko do oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů

Mince - parvus Václava II (evid. č. 564/17) - pocházející z let 1300-1305 a ražená v mincovně v Kutné Hoře, se nalezla při záchranném archeologickém výzkumu při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Hradci Králové. Jedná se o důležitý nález, a to zejména z toho důvodu, že nám pomáhá datovat vrstvu, ze které byla vyzdvižena. Jednalo se o horní část zásypu zaniklého suterénu původně dřevěného domu, který stál v ústí dnešní Klicperovy ulice. Spolu s dalšími nálezy nám mince ukazuje, že tento dům byl zbořen asi na konci 13. či na samotném počátku 14. století. Možná se tak stalo v souvislosti s požárem města, který je písemně doložen k roku 1290. Drobná mince (označení vychází z latinského slova znamenajícího drobný, malý), měla hodnotu 1/12 pražského groše a sloužila při běžném platebním styku. K její ztrátě mohlo dojít například v souvislosti s trhem na městském rynku, tedy dnešním Velkém náměstí.
Mince byla čištěna mechanicky a chemicky za použití 2% roztoku kyseliny fosforečné.
Poté byla důkladně vyvařena v destilované vodě, aby se odstranily zbytky kyseliny. Na závěr byl povrch mince uzavřen konzervačním lakem Paraloid – B 72.

Makrosnímek před a po konzervaci mince, digitální mikroskop Dino – Lite Premier.