Regulační plány města Hradec Králové

Okénko do oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů

Každý měsíc nahlédnete pod ruce našich konzervátorek a fotografa a seznámíte se s předměty, které právě procházejí konzervací, restaurováním či digitalizací.

Regulační plány města Hradec Králové

Rozsáhlý soubor plánů ve sbírkách Muzea východních Čech dokumentuje novodobý architektonický rozvoj města od 80. let 19. století až do 40. let 20. století. Soubor obsahuje téměř kompletně nejstarší regulační plány včetně soutěžních. Jeho součástí je také pro Hradec Králové ikonický plán Josefa Gočára z let 1926 až 1928. Kolekce obsahuje i soutěžní plány k některým jednotlivým budovám, například koželužské škole (nyní Střední průmyslová škola) nebo Střední průmyslové škole stavební. Zvláštní skupinu tvoří plány a stavební dokumentace týkající se vlastní muzejní budovy.

Regulační plány nyní prochází restaurátorskými dílnami. Plány jsou čištěny speciální latexovou houbou CleanMaster na archivní materiály a trhliny jsou vylepovány samolepící páskou Filmoplast P.

Následně probíhá odborné zhodnocení a katalogizace regulačních plánů a připravuje se jejich digitalizace.

 dsc0477 dsc0484