VÁNOČNÍ OZDOBY ZE SKLENĚNÝCH PERLIČEK

Společnost Rautis z Poniklé

Reprezentuje lidovou tradici výroby vánočních ozdob na Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Od 17. prosince 2020 je ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

V rodinné firmě Rautis se můžete setkat s jedinečným řemeslem foukání skleněných perlí a výroby perličkových vánočních ozdob, které má v Poniklé tradici už od roku 1902, kdy byla Stanislavem Hornou založena první faktorie. Poniklá se stala velice rychle centrem výroby vánočních perličkových ozdob. Největšího rozmachu dosáhla ve 20. a 30. letech 20. století. Světová hospodářská krize a následně II. světová válka ale způsobily útlum výroby, která se znovu rozběhla po válce, po znárodnění faktorií v roce 1948 už ale pod hlavičkou národních podniků Skleněná bižuterie a Železnobrodské sklo. Po roce 1989 byly oba národní podniky privatizovány a oddělily se z nich samostatné provozovny. Jednou z nich byla i firma Rautis, která navazuje na faktorskou firmu založenou Stanislavem Hornou a jako jediná na světě se věnuje výrobě perličkových vánočních ozdob podle starých technologických postupů. Majitelé Rautisu otevřeli prostory své dílny veřejnosti, prostřednictvím exkurzí nabízí možnost seznámení se s procesem výroby skleněných perliček. V obchodě spojeném s kreativní dílnou si zákazníci mohou zakoupit výrobky z perliček. Poniklá je jediným místem na světě, kde se rukodělná výroba skleněných perliček udržela a kontinuálně pokračuje více než 100 let. Její jedinečnost potvrzuje i zápis na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky v roce 2015 i nominace na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

 

Výroba vánočních ozdob ze skleněných perliček

Perličky se vyrábí nahřátím skleněných trubiček nad kahanem, poté se vloží do formy a nožním pedálem se do nich foukne vzduch, vznikají tzv. kloučata. Postup vypadá snadno, ale zdání klame. Trvá i několik měsíců než se nový foukač naučí správně vyfouknout perličku. Následuje potahování kloučat stříbrem, barvení a malování. Pomocí nože řezači odřezávají jednotlivé perličky, ty se nejprve naříznou a odlomí, větší perle se řežou strojkem. Takto připravené perličky navlékají navlékači podle rozmanitých vzorů na drátky, jejich spojováním vytvářejí výsledný produkt. Z uvedeného postupu je zřejmé využívání tradičního faktorského systému, tzn., že dílna svým spolupracovníkům dodá komponenty a ti z nich vytvoří vánoční ozdobu.

Další informace

Více z této kategorie: « MODROTISK TRADIČNÍ KOŠÍKÁŘSTVÍ »