Mykologickobotanická exkurze do PP Na Plachtě

Navštívíme přírodovědecky velice bohatou lokalitu PP Na Plachtě, kde jsou zastoupeny vlhké i suché louky, písčiny, vřesoviště, tůně, rybníky, křoviny a lesy.

Přírodní památka Na Plachtě je nejvíce prozkoumané území v Hradci Králové, kde je však stále možnost nových překvapujících objevů. Lokalita si zachovává vysokou rozmanitost díky pravidelným zásahům (sekání, pastva koní, hloubení tůní, vyřezávání náletových dřevin, vypalování).

Zajímavou krajinou Vás provedou Bc. Tereza Tejklová a RNDr. Věra Samková, Ph.D.

Sraz: Nový Hradec Králové, břeh rybníka Plachta, (50°11'17"N, 15°51'9"E) 12. října 2019 v 9.00 hodin.

Vstup zdarma.

pozvanka mykologickobotanicka exkurse plachta podzim 2019