Novinky Přirodověda

Komentovaná prohlídka výstavy "Houby živé jedlé jedovaté" je určena pro školní kolektivy (MŠ/ZŠ/SŠ/VŠ)
30. října 2021 od 8.30 hodin / Exkurze do lesů ve Vysoké nad Labem 
Navštívíme přírodovědecky velice bohatou lokalitu PP Na Plachtě, kde jsou zastoupeny vlhké i suché louky, písčiny, vřesoviště, tůně, rybníky, křoviny a lesy.
Jak se vyvíjela neživá a živá příroda východních Čech v celoplanetárních souvislostech? Jak se pohybovaly kontinenty, vrásnily hory, měnilo podnebí nebo vyvíjela flóra a fauna od prahor po čtvrtohory
Objevujte si spolu s námi, co pouhým okem nemůžeme nikdy zahlédnout. Pozorovat budeme především různé přírodniny - rostliny, živočichy, zkameněliny nebo nerosty. Akce je vhodná pro děti školního věku, dospělé…