Program muzea v březnu 2022

Program v Muzeu východních Čech a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu
*program je průběžně doplňován

  

PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY

MAREK ZÁKOSTELECKÝ L+
Od 1. dubna 2022
Souborná výstava loutek, kostýmů a scénografie, určená především dětem všech věkových kategorií, zmapuje více než třicet let tvorby divadelního scénografa a režiséra Marka Zákosteleckého. Bude možné vidět průřez jeho prací, která zahrnuje návrhy i realizace loutek, kostýmů, scénografie, ale i užité grafiky, ilustrace a volné tvorby. Marka Zákosteleckého s Hradcem Králové spojuje téměř dvacetiletá kariéra v Divadle Drak. Výstava bude obsahovat i autorské herní prvky, které navazují na jeho koncept Labyrintu Divadla Drak.

 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

PLECHOVÁ ABSTRAKCE – MARTIN VESELÝ 
Do 3. 4. 2022
Martin Veselý je deset let fotoreportérem MF DNES a Lidových novin. Každodenně přináší do českých médií portréty významných osobností, reportáže z kultury, politiky, sportu a aktuálních událostí ve východních Čechách. Kromě toho se ale také věnuje hledání a následnému fotografování starých plechů, na kterých ukazuje „nevšedně všední objekty“. Začátky fotografování starých plechů byly pouze o barvách, postupně i o hledání a vyobrazení geometrických tvarů, krajin, stromů, vesmíru, zvířat i lidí. Výstava je prodejní.

 

SPOUŠŤ PLNÁ ŽIVOTA – PŘÍRODA MÍST NARUŠENÝCH ČLOVĚKEM
Od 18. 3. 2022
Mottem výstavy by mohlo být: „člověk mění krajinu“. To vnímáme převážně negativně. I silně narušená místa však mohou být útočištěm pro ohrožené organismy. Člověk na jedné straně přírodu ničí, na druhé ji vytváří. Výstava bude pro svou mezioborovost vhodná pro žáky a studenty všech stupňů škol. Zaměří se na vybraná témata z oblastí biologie, geologie a ekologie. Hlavní myšlenkou výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat. Možná vás překvapí, že nemusí být vždy žádoucí vracet lokality po těžbě do původního stavu, a že ochrana přírody může dokonce šetřit peníze a nemusí omezovat hospodářské aktivity člověka, jak se obecně předpokládá.

 

MISTŘI SVÉHO ŘEMESLA
Od 25. 3. 2022
Od roku 2002 ocenila Rada Královéhradeckého kraje na padesát osobností v oblasti tradičních lidových řemesel. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby a dřívější ocenění Zlatý kolovrat získali řemeslníci dokonale ovládající tradiční technologické postupy. Výstava poukáže na různorodé materiály, se kterými mistři svého řemesla pracují i na jednotlivé řemeslné obory. Výstava je koncipována jako putovní, své první veřejné představení zahájí v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové a doplní ji pestrý edukační program.

 

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE CESTY MĚSTA

Od 3. prosince 2021 si přijďte prohlédnout novou stálou expozici Cesty města, která přibližuje historii Hradce Králové od pravěku až po období první republiky. Celkový dojem expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Expozice má celkem tři tematické části :
K městu českých královen
Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města.
K pevnosti
Tato část expozice pojsta k pevnostiímá historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se bude do hlavní části expozice procházet replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi.
K Salonu republiky
Třetí část expozice přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století. Expoziční sály se od předchozích dvou částí liší v zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje. 

 

AKCE

1, 8., 15., 22. a 29. března 2022 / od 17 hodin 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA  - Plechová abstrakce s Martinem Veselým
Komentovaná prohlídka výstavy pěti desítek originálních obrazů, které jsou kombinací fotografování rozličných plechů a jejich následného výtvarného zpracování. Autor návštěvníkům přiblíží příběhy jednotlivých vystavených obrazů a nabídne pohled na plechový svět plný krásy, kterou vytvořila příroda. Návštěvníci se také dozví, jakou technikou obrazy vznikají, na jaký objekt vlastně koukají a v jakém rozměru jsou originály.
Vstupné 50 Kč

 

4. března 2022 / od 16 hodin
BENEFIČNÍ VEČER - SLÁVA UKRAJINĚ

Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách Vás srdečně zve na benefiční večer na podporu Ukrajiny, kterým Vás provedou Artem Dotsenko společně s Ilonou Dvořákovou.
V programu vystoupí:
 * Natáliia Zhovtobriukh - první houslistka Filharmonie Hradec Králové, která kromě hudebního doprovodu také pohovoří o dlouhodobé situaci na Krymu a útěku její rodiny do Čech.
 * Larisa Prodanets - ředitelka Nadačního fondu Leader Projects z.ú., která připojí informace a aktuální přehledu o situaci na Ukrajině, včetně představení sbírky Nadačního fondu Leader Projects z.u.
 * Jakub Kalenský  - seniorní analytik Evropského Centra Excelence pro boj s hybridními hrozbami v Helsinkách v on-line rozhovoru s Ilonou Dvořákovou.
Benefiční večer bude zakončen dražbou obrazů výtvarníků ze spolku NEKONKRÉTNO a dalších hradeckých umělců, kterou povede Tomáš Zeman, kurátor a provozovatel Galerie Václava Havla.

Veškerý výtěžek tohoto benefičního večera poputuje na sbírku Nadačního fondu Leader Projects, z.u., která právě probíhá na adrese Pražská třída155, 500 04 Hradec Králové – Kukleny (bývalé ZVU).
Pomozte nám pomáhat tam, kde je třeba - finančně i materiálně.

 

25. března 2022 / od 19 hodin
KONCERT - SMÍŠENÝ SBOR JITRO ZPÍVÁ PRO UNICEF - Benefice
Smíšený sbor Jitro Hradec Králové pod vedením sbormistra Lukáše Mekini vás zve na benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován organizaci UNICEF na podporu programu „Děti ve válce“. Na koncertě uslyšíte díla starších i současných autorů, písně duchovní, světské i lidové. Přijďte si poslechnout krásnou hudbu a přispějte na dobrou věc. Akce se koná za podpory Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Vstupné 100 Kč, možné i více

 

26. března 2022 / od 10 do 16 hodin 
Zahájení sezóny Muzea války 1866
Muzeum války 1866 zahájí sezónní provoz účast uniformovaných vojáků, představena bude nová publikace "V Pevnosti" - reedice stejnojmenného spisu Ignáta Herrmanna a připraven bude i program pro děti. V provozní době muzea bude zpřístupněna vyhlídková věž.

 

AKCE PRO DĚTI

8. března 2022 / od 16.00 hodin
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA s rezervací 
Přijďte se netradičně seznámit s naší novou expozicí 
K SALONU REPUBLIKY
Nová expozice dějin Cesty města otevírá své brány malým návštěvníkům. Do příběhu Hradce Králové vstoupíme v okamžiku bourání hradeb a zažijeme tak proměnu stísněného pevnostního města ve vzdušný a moderní salon republiky. Prohlídku zakončíme v kulisách prvorepublikového Ulrichova náměstí. Tam na prozkoumání čeká módní salon, koloniál s kavárnou a sál biografu. Všechna tato místa jsou navíc plná rekvizit a dobových předmětů.
Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Na akci je nutné se předem přihlásit ZDE.
Program je vhodný pro děti od 8 let.
Vstupné děti 70 Kč, dospělí 90 Kč

 

20. března 2022 / od 15 hodin
MUZEJNÍ NEDĚLE s rezervací 
PRVOREPUBLIKOVÁ BOJOVKA
Březnová muzejní neděle bude hravá. Pro děti chystáme bojovku v kulisách nové stálé expozice Cesty města. Stanoviště vás provedou dějinami Hradce Králové od zboření pevnostních hradeb až po slavnou éru Salonu republiky. Kdo hru úspěšně absolvuje a vyřeší všechny úkoly, toho nemine drobná odměna a bude si moci pohrát v prvorepublikovém koloniálu, kavárně nebo v módním salonu.
Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Na prohlídku je nutné se předem přihlásit ZDE.
Program je vhodný pro děti od 6 let.
Vstupné děti do 6 let 20 Kč, děti nad 6 let 70 Kč, dospělí 90 Kč

 

Muzeum války 1866

Provozní doba do 25. března 2022:
Pondělí až pátek               ZAVŘENO
Sobota a neděle               10 - 16 hodin

Provozní doba do 26. března 2022:
Pondělí                               ZAVŘENO
Úterý až neděle                09 - 17 hodin
Vyhlídková věž bude přístupná vždy o víkendech. Od 1. června do 31. srpna 2022 pak každý den kromě pondělí. 

 

Muzejní kavárna

Provozní doba:
Pondělí                            ZAVŘENO
Úterý až neděle            10 - 18 hodin