ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 40

 Acta Musei 40 - obálka

Na této stránce jsou publikovány volně přístupné příspěvky přírodovědeckého časopisu ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 40, který byl na závěr roku 2022 vydán také v tradiční tištěné podobě.

Vydavatel © 2022 Muzeum východních Čech v Hradci králové
ISSN 0231-9616 (print)
ISSN 2571-1628 (online)
Formát: 210x297 mm

 

 

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 40. //

Pavel Chvojka, Jan Špaček, Josef Hájek // pdf (14 MB)
Chrostíci (Trichoptera) CHKO Orlické hory
/ Trichoptera (Insecta) of the Orlické hory Protected Landscape Area (Czech Republic)

 

Josef Kučera, Věra Samková (eds) // pdf (9 MB)
Výsledky floristického minikurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Olešnici v Orlických horách 11.–14. června 2020
/ Results of the Floristic Summer School of the East Bohemian branch of the Czech Botanical Society in Olešnice v Orlických horách 11.–14. June 2020

 

Stanislav Štamberg // pdf (13 MB)
Actinopterygian fish Paramblypterus rohani (Heckel & Kner, 1861) from the Permian sediments of the Bohemian Massif (the Czech Republic) and its relationships to Paramblypterus duvernoyi (Agassiz, 1833) and other Amblypteridae
/ Paprskoploutvá ryba Paramblypterus rohani (Heckel & Kner, 1861) z permských sedimentů Českého masivu (Česká republika) a její vztahy k Paramblypterus duvernoyi (Agassiz, 1833) a dalším amblypteridům

 

Jitka Málková, Milena Kociánová // pdf (4 MB)
Historický výskyt endemického druhu Pedicularis sudetica subsp. sudetica v Krkonoších podle herbářových položek v průběhu posledních cca 200 let
/ The historical occurrence of Pedicularis sudetica subsp. sudetica in the Krkonoše Mts. according to herbarium items in the last 200 years

 

Tereza Tejklová // pdf (11 MB)
Houby přírodní rezervace Zemská brána (CHKO Orlické hory)
/ Fungi of the Zemská brána Nature Reserve (Orlické hory Protected Landscape Area, Czech Republi

 

Více o časopisu...