09. 11. 2020

Nález bronzového pokladu na Hradecku

V polovině září udělal archeologům radost objev depotu z mladší doby bronzové nedaleko Skaličky nad Labem. Ze země vyzvedli hliněnou nádobu s 25 bronzovými předměty z mladší doby bronzové z období lužické kultury. Nález datují do 10. století před naším letopočtem. 

Nález je cenný nejen pro své stáří více než tři tisíce let, ale také pro svou zachovalost. Soubor 25 bronzových předmětů byl uložen v keramické nádobě a byl poměrně málo poškozený orbou. Díky vzornému přístupu nálezce Pavla Černého se podařilo vyjmout nádobu i s obsahem v celistvosti.

Nádoba posléze putovala do královéhradecké fakultní nemocnice na snímkování počítačovým tomografem. Výsledkem je trojrozměrný model uložení předmětů v nádobě, který dává tušit, že některé předměty mohly být původně spojené. Teprve po tomto vyšetření putoval náš pacient k preparaci. Postup rozebírání nádoby a jejího obsahu byl pečlivě dokumentován. Hliněná výplň nádoby poslouží dalším přírodovědným analýzám. Jedovatá měděnka uvolňující se z bronzových předmětů někdy může zakonzervovat organické materiály, které vypovídají o přírodních podmínkách a krajině v době uložení nálezu. Na výsledky analýz si ovšem odborníci i veřejnost bude muset několik měsíců počkat.

Co lze o nálezu říct dnes? Sestává z početného souboru srpů a zlomků seker. Součástí depotu byly také dva bronzové náramky, přívěsek v podobě miniaturního meče a především zlomky spony s bohatě zdobeným plechovým štítkem a dvěma růžicemi. Zejména dva posledně jmenované předměty přesahují významem běžný inventář nalezišť své doby a jistě patřil k velmi prestižním a luxusním předmětům. Depot uložili do země příslušníci lužické kultury, jimž náleží i nejstarší fáze nedalekého rozsáhlého pohřebiště zkoumaného královéhradeckým muzeem v 50. a 60. letech v polích mezi Skalicí a Smiřicemi. Naleziště tehdy vydalo přes 600 žárových hrobů.

 

Autor: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.