11. 09. 2020

Modernizace Gayerových kasáren pokračuje

V centru Hradce Králové pokračuje rozsáhlá přestavba Gayerových kasáren. Zašlá historická budova s rozpadajícími se omítkami a netěsnícími okny tak postupně dostává zpět podobu z konce 19. století.

Budova sloužila od roku 1992 jako zázemí pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové s řadou depozitářů pro archeologické, historické a přírodovědecké oddělení. Dále zde byly umístěny konzervátorské a restaurátorské dílny, fotopracoviště, provozní a servisní pracoviště muzea.

Generální rekonstrukce budovy byla více než žádoucí, protože na řadě míst zatékalo, původní okna už netěsnila, dosluhovaly veškeré inženýrské sítě. Muzejníci permanentně bojovali s nedostatkem místa v depozitářích kvůli nevhodným úložným systémům, proto byla řada sbírkových předmětů dočasně uložena v nevyhovujících podmínkách na chodbách.

V polovině října roku 2019 tedy začala dlouho připravovaná přeměna budovy na moderní muzejní depozitář za více než 282 milionů korun. Dokončení je naplánováno na červenec 2021.

Cílem rekonstrukce je nejen oprava stávající historické budovy, ale také modernizace vnitřních prostor, které zahrnují především depozitáře vybavené nejmodernějšími posuvnými úložnými systémy (kompaktory), restaurátorské dílny, pracovny muzejníků či badatelny. Budova se zároveň částečně otevře veřejnosti, která bude moci nahlédnout do otevřených depozitářů.

Přestavba také zahrnuje moderní dvoupodlažní přístavbu, ve které budou umístěny badatelny, přírodovědecká knihovna a přednášková místnost. Přístavba bude na historickou budovu napojena prosklenou chodbou (krčkem). Během stavebních prací byly odhaleny zachovalé pozůstatky vojenského opevnění. Odkrytý bastion se tak stane součástí přístavby a veřejnosti bude částečně zpřístupněn