10. 09. 2020

Unikátní laténský nález z regionu Novobydžovska

ZÁŘÍ 2020 - Archeologická sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové se rozrostla o předmět mimořádné umělecké a řemeslné úrovně.

dsc 0008 zm

Nález pochází z mladší doby železné neboli laténské (5. – 1. století před naším letopočtem). V této době se u nás objevuje populace obyvatel spojovaná obvykle s historickými Kelty.

Ukázalo se, že nový nález je částí spony, kterou můžeme datovat přibližně na počátek tohoto období, tedy do 5. století před naším letopočtem. Přesněji se jedná o maskovitou sponu. Ty jsou typické svou výzdobou se zoomorfní či antropomorfní tématikou.

Na tomto artefaktu je vskutku výjimečná právě podoba spony, která představuje patrně mytologického tvora. Jaké zvíře v nálezu spatříte, necháváme prozatím na Vaší představivosti.

Ačkoliv se jedná jen o část spony, ne o celou, je tento nález výjimečný díky svému uměleckému provedení. Tyto spony z počátku doby laténské jsou unikátními luxusními výrobky, a tak každý takovýto nález nám umožňuje zpřesnit mozaiku hmotné kultury té doby a především naše poznání laténské kultury v daném regionu.

V současné době je nález dále podrobněji zpracováván a vyhodnocován, což nám jistě přinese další zajímavé poznatky.

 

Šťastným nálezcem se stal spolupracující hledač Josef Bis, jemuž patří velký dík a uznání.