17. 08. 2023

Mistr tradiční rukodělné výroby za rok 2022 - předání ocenění

Ve středu 16. srpna 2023 byli slavnostně oceněni řemeslníci z Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury. Titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2022" převzali při zahajovacím večeru Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci Michal Rudolf z České Skalice v oboru řezbářství a Martin Mádle ze Dvora Králové nad Labem v oboru pletení z proutí, slámy a dalších pletiv.

Krajské ocenění v oblasti tradičních lidových řemesel uděluje Rada Královéhradeckého kraje od roku 2002 tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel a osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj tradiční lidové kultury. Původní cenu "Zlatý kolovrat" nahradil v roce 2017 Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Rada Kraje tak oceňuje tvůrce, kteří ovládají tradiční řemeslné postupy, udržují je a své znalosti a zkušenosti předávají svým následovníkům. Během této doby ocenění získalo na čtyřicet tvůrců, z nichž některé ocenil ministr kultury prestižním titulem Nositel tradice lidových řemesel.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové se dlouhodobě věnuje dokumentaci i propagaci tradiční rukodělné výroby a koordinátorkou je etnografka Mgr. Martina Vlčková: „Rada Královéhradeckého kraje každoročně uděluje toto prestižní ocenění tvůrcům, kteří dokonale ovládají tradiční rukodělné postupy a díky tomu ukazují, že řemesla jsou stále živá a dokáží se přizpůsobit i nárokům současné doby“.

 

Za rok 2022 ocenění z rukou zástupců Královéhradeckého kraje převzali:

michal rudolf zmMichal Rudolf v oboru řezbářství
Profesně Michal Rudolf působil jako umělecký řezbář a restaurátor. Od roku 2008 se samostatně věnuje řezbářství s důrazem na udržování tradic a lidového řemesla. Specializuje se na výrobu štípaných holubiček. K udržování tradic přistupuje formou živé prezentace vlastního řemesla. Zaměřuje se také na výrobu perníkových forem, betlémů a zpracování sakrálních motivů. Věnuje se také uměleckému řezbářství, dřevěnému šperku a restaurování. V České Skalici vede individuální kurzy řezbářství. Při folklorních a řemeslných akcích předvádí výrobu a zájemcům předává znalosti o řemesle formou interaktivního workshopu. Od roku 2017 se aktivně účastní folklorních akcí v oblasti východních Čech, ale také v polském příhraničí. V soukromém životě navazuje na rodinnou tradici hudebníků a udržování lidových nástrojů a písní.

 

 

 

martin mádle zmMartin Mádle v oboru pletení z proutí, slámy a dalších pletiv
Martin Mádle se o košíkářství a pletení z vrbového proutí začal zajímat kolem roku 2006. Částečně ho k tomu přivedla maminka, která v této době vlastnila krámek s proutěným zbožím. Řemeslu se začal učit od starých mistrů z Podkrkonoší, absolvoval také kurz v tkalcovském muzeu Dům pod jasanem v Trutnově. Soustředí se na výrobu předmětů určených převážně k hospodářskému užití, které jsou pevné a bytelné. Jedná se zejména o koše (houbáky, bramboráky, česáky, koše na dřevo), nůše, ale také různé tácy a misky. Výroba Martina Mádleho je zaměřena na pokračování krkonošského a podkrkonošského košíkaření, pletení proutí z tzv. babek – palic vrb. Pruty nejsou na rozdíl od proutí pěstovaného na polích úplně stejné a je velmi pracné sežínání. S přípravou mu pomáhá nejen manželka Hana, ale také dcery Anna a Lucie. Je nositelem certifikátu Podkrkonoší regionální produkt. Své výrobky prodává v provozovně Proutěný ateliér ve Dvoře Králové nad Labem. Prodejna slouží zároveň jako dílna, návštěvníci tak mohou vidět výrobu napřímo.   

 

 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové v roce 2019 vydalo souhrnnou publikaci, která dokumentuje jednotlivé oceněné cenou Zlatý kolovrat. První díl představuje držitele od roku 2002 do roku 2007, druhý díl vyšel na na konci roku 2020. 
Obě knihy jsou k dostání v muzejním obchodě nebo v e-shopu zde: Zlatý kolovrat I., Zlatý kolovrat II. 

 

Foto: Lukáš Vaníček, Královéhradecký kraj